Významné ocenění v kategorii Péče v sociálních službách
Vážíme si toho, že jsme se stali vítězi v kategorii Péče v sociálních službách za inovaci Homesharing pro rodiny s dětmi s PAS v Pardubickém kraji.
NEUROFEEDBACK V RIC
Od ledna jsme začaly poskytovat novou službu Neurofeedback. Více informací naleznete v letáku Neurofeedback ve složce "Dokumenty".
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"

Informace o Homesharingu

Homesharing

… je pobytová komunitní služba s profesionálním zastřešením Rodinného Integračního Centra z.s. v Pardubickém kraji. Klienti služby zásadně profitují ze základní filozofie a poslání Homesharingu – pozvolného navazování vztahu, dlouhodobé spolupráce, individualizovaného „lidského“ přístupu, citlivého k potřebám a přáním klienta s poruchami autistického spektra.

Cílem této služby je odlehčit rodinám od nesnadné nepřetržité péče o dítě s PAS

O dítě je pečováno ve vlastních domácnostech hostitelských rodin, a to formou trávení delšího časového úseku s možností přespání dítěte (víkend).

Spolupracovníci z hostitelských rodin mají navázanou formální spolupráci s naším Rodinným Integračním Centrem. Spolupracovníky vyškolíme tak, aby byli schopni zvládat náročné situace, které se s náročnou péčí o dítě s PAS pojí. Poskytneme jim potřebnou podporu, pomoc a prostor pro souvislý odpočinek.

V rámci pilotního projektu je služba Homesharing za podpory nadačního fondu Abakus, nástupce Nadačního fondu Avast pro rodiny s dětmi s PAS – ZDARMA.

Role Rodinného Integračního Centra jako zastřešující organizace

 • metodické zajištění realizace služby;
 • nábor a vzdělávání Spolupracovníků;
 • smluvní zajištění realizace služby;,
 • pravidelná setkání s Hostitelskými rodinami (hodnocení domácností z pohledu vhodnosti a možných rizik pro realizaci služby;
 • dohled nad průběhem poskytované péče o dítě s PAS;
 • pravidelná zpětná vazba a podpora Hostitelským rodinám;
 • podněcování efektivní komunikace Hostitelských rodin a rodičů dítěte s PAS;
 • účast na schůzkách mezi zúčastněnými rodinami;
 • pomoc při řešení případných sporů a neshod mezi zapojenými rodinami;
 • administrace průběhu služby;
 • řešení finanční stránky poskytování služby;
 • zapůjčování speciálních pomůcek do Hostitelských rodin.

 

Máte otázky? Napište nám

Přihlášky hostitelských rodin a rodin s dítětem s PAS provádějte přes samostatné formuláře.