Česko svítilo modře.
Z 2. na 3. dubna v rámci akce Light it up blue (Rozsviťme se modře) se zapojily tyto organizace, instituce v Pardubicích. Rodinné Integrační Centrum z.s., Krajský úřad Pardubického kraje, Radnice Magistrátu města Pardubice, Základní škola a mateřská škola Rybitví, ČSOB Pojišťovna Pardubice, ČSOB Pojišťovna ARENA, LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum, Mateřská škola Němčice, Univerzita Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice, Denní stacionář Slunečnice, MŠ Korálek. Moc děkujeme
Děkujeme za účast v modrém průvodu.
Letošní ročník, v pořadí již 7. se stal historicky největším, co do počtu účastníků. Modrý průvod prošel městem Pardubice dne 2. dubna. Děkujeme všem, kdo se do zapojili a podpořili tak s námi osoby s PAS.
V RIC natáčí Česká televize
Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti, která RIC dlouhodobě podporuje, proběhlo natáčení medailonku o rodině, která využívá naši službu SAS. Natáčení proběhlo jak v přirozeném prostředí rodiny, ale také u nás v RIC. Medailonek bude zveřejněn během programu nadace NROS na Velikonoční pondělí - 22. 4. 2019 - na ČT 1.
Integrační klub "Áčko"
Rodinné Integrační Centrum pořádá pravidelně se opakující integrační klub pro děti. Áčko je rozděleno dle věku dětí na klub pro mladší a pro starší děti. Aktivizační pracovníci připravují pro děti zajímavý program, napomáhají dětem navazovat přátelské vztahy mezi vrstevníky a vedou děti ke smysluplnému trávení volného času.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi pomocí činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Rodinné Integrační Centrum z. s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní ocenění jednotlivců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb. Tohoto ocenění si moc vážíme a je to pro nás hnací motor pro naši práci.

Informace o Homesharingu

Homesharing

… je pobytová komunitní služba s profesionálním zastřešením Rodinného Integračního Centra z.s. v Pardubickém kraji. Klienti služby zásadně profitují ze základní filozofie a poslání Homesharingu – pozvolného navazování vztahu, dlouhodobé spolupráce, individualizovaného „lidského“ přístupu, citlivého k potřebám a přáním klienta s poruchami autistického spektra.

Cílem této služby je odlehčit rodinám od nesnadné nepřetržité péče o dítě s PAS

O dítě je pečováno ve vlastních domácnostech hostitelských rodin, a to formou trávení delšího časového úseku s možností přespání dítěte (víkend).

Spolupracovníci z hostitelských rodin mají navázanou formální spolupráci s naším Rodinným Integračním Centrem. Spolupracovníky vyškolíme tak, aby byli schopni zvládat náročné situace, které se s náročnou péčí o dítě s PAS pojí. Poskytneme jim potřebnou podporu, pomoc a prostor pro souvislý odpočinek.

V rámci pilotního projektu je služba Homesharing za podpory Nadačního fondu AVAST pro rodiny s dětmi s PAS – ZDARMA.

 

Role Rodinného Integračního Centra jako zastřešující organizace

 • metodické zajištění realizace služby;
 • nábor a vzdělávání Spolupracovníků;
 • smluvní zajištění realizace služby;,
 • pravidelná setkání s Hostitelskými rodinami (hodnocení domácností z pohledu vhodnosti a možných rizik pro realizaci služby;
 • dohled nad průběhem poskytované péče o dítě s PAS;
 • pravidelná zpětná vazba a podpora Hostitelským rodinám;
 • podněcování efektivní komunikace Hostitelských rodin a rodičů dítěte s PAS;
 • účast na schůzkách mezi zúčastněnými rodinami;
 • pomoc při řešení případných sporů a neshod mezi zapojenými rodinami;
 • administrace průběhu služby;
 • řešení finanční stránky poskytování služby;
 • zapůjčování speciálních pomůcek do Hostitelských rodin.

 

Máte otázky? Napište nám

Přihlášky hostitelských rodin a rodin s dítětem s PAS provádějte přes samostatné formuláře.