Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

Co je homesharing

Homesharing je sdílená péče a forma komunitní odlehčovací služby. Moderní a přirozený systém podpory rodin dětí s poruchou autistického spektra, který se k nám dostal z Irska, kde funguje již více než třicet let. Propojuje dlouhodobě pečující rodiny s lidmi, kteří chtějí a mohou část svého volného času věnovat dítěti s postižením a pečovat o něj jako jeho tzv. hostitelé.

Filozofie a poslání homesharingu: Pozvolné navazování vztahu, dlouhodobá spolupráce, individualizovaný „lidský“ přístup, který je citlivý k potřebám a přáním klienta s poruchami autistického spektra.

Cíl služby: Odlehčit rodinám od nesnadné a nepřetržité péče o dítě s PAS.

„Financováno EU – registrační číslo projektu CZ.03.02.02/00/22_017/0000473 – Homesharing pro rodiny s dětmi s PAS v Pardubickém kraji

 

Máte otázky? Napište nám

Přihlášky hostitelských rodin a rodin s dítětem s PAS provádějte přes samostatné formuláře.