Významné ocenění v kategorii Péče v sociálních službách
Vážíme si toho, že jsme se stali vítězi v kategorii Péče v sociálních službách za inovaci Homesharing pro rodiny s dětmi s PAS v Pardubickém kraji.
NEUROFEEDBACK V RIC
Od ledna jsme začaly poskytovat novou službu Neurofeedback. Více informací naleznete v letáku Neurofeedback ve složce "Dokumenty".
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"

Co je homesharing

Homesharing je sdílená péče a forma komunitní odlehčovací služby. Moderní a přirozený systém podpory rodin dětí s poruchou autistického spektra, který se k nám dostal z Irska, kde funguje již více než třicet let. Propojuje dlouhodobě pečující rodiny s lidmi, kteří chtějí a mohou část svého volného času věnovat dítěti s postižením a pečovat o něj jako jeho tzv. hostitelé.

Filozofie a poslání homesharingu: Pozvolné navazování vztahu, dlouhodobá spolupráce, individualizovaný „lidský“ přístup, který je citlivý k potřebám a přáním klienta s poruchami autistického spektra.

Cíl služby: Odlehčit rodinám od nesnadné a nepřetržité péče o dítě s PAS.

 

Máte otázky? Napište nám

Přihlášky hostitelských rodin a rodin s dítětem s PAS provádějte přes samostatné formuláře.