Máme nová auta!
Dne 10.5.2018 si pracovníci Rodinného Integračního Centra převzali od vybraného dodavatele - AUTO IN s.r.o. Pardubice - 4 nové osobní automobily FORD FIESTA, které budou sloužit k poskytování terénních služeb rodinám s dětmi a osobám s poruchami autistického spektra.

Rodinné Integrační Centrum

Naše aktivity ve zkratce:

Centrum pro autismus z PASti

 • Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS, s poruchami komunikace a sociální interakce ve věku 1 – 7 let včetně.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS ve věku od 8  do dovršených 18 let.
 • Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra od 16 do 64 let.
 • Rodičovské, mužské a sourozenecké skupiny.
 • Nácviky komunikačních a sociálních dovedností.
 • Komunikační terapie.
 • Nabídka doplňkových aktivit (muzikoterapie, canisterapie, arteterapie).

 Aktivizační služby a integrační aktivity

 • Komunitní rodičovské skupiny s hudební aktivitou.
 • Integrační kroužky a kluby pro děti se speciálními potřebami.
 • Vzdělávací aktivity, tréninkové aktivity, besedy, workshopy, psychosociální aktivity, diskusní skupiny, osvětové akce.
 • Doprovázení a péče o dítě.
 • Jednorázové aktivity pro rodiny s dětmi.
 • Aktivizační služby a integrační aktivity.
 • Víkendové pobyty pro rodiče s dětmi s PAS.