Rodinné Integrační Centrum z.s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní oceňování jedinců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi za pomoci činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Skupinová práce s rodinami s dětmi s PAS
„Schopnost sociální interakce dětí se odráží ve kvalitě sociálních vztahů a jejich sebepojetí. K rozvoji sociálně komunikačních dovedností a kooperace dětí s poruchami autistického spektra ve hře slouží nácviky, do kterých se zapojují i rodiče.“

Náš tým

Orgány sdružení

Členská schůze

 • nejvyšší orgán sdružení

Statutární zástupci a členové výboru

 • Předsedkyně sdružení: Mgr. Gabriela Bělková
 • Místopředsedkyně sdružení: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
 • Členové: Mgr. Pavla Vltavská, Mgr. et Bc. Martina Votke, Bc. Hedvika Cempírková

Revizní komise

 • předsedkyně revizní komise: Ing. Jana Černíková
 • členové revizní komise: Ing. Kateřina Vanýsková, Jana Řezníčková

Vedení organizace

 • Ředitelka společnosti, statutární zástupkyně: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
 • Statutární zástupkyně: Mgr. Gabriela Bělková
 • Hospodářka a ekonomka: Mgr. Pavla Vltavská
 • Účetní: Bc. Hedvika Cempírková

Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS), s poruchami komunikace a sociální interakce

 • Sociální pracovníci: Aneta Boušková, DiS.; Bc. Iveta Borovcová; Mgr. Jaromíra Staňková, DiS; Martin Vařejčko, DiS.; Mgr. Martina Mertová, Bc. Iva Pohlová, DiS
 • Psychologové: Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS, Mgr. Kamila Barlow
 • Komunikační terapeut: Mgr. Petra Hejlová
 • Psychoterapeut: PhDr. Josef Kasal, Ph.D.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

 • Sociální pracovníci: Bc. Iveta Borovcová; Mgr. Jaromíra Staňková, DiS; Martin Vařejčko, DiS.; Mgr. Martina Mertová, Bc. Iva Pohlová, DiS
 • Psychologové: Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS., Mgr. Kamila Barlow
 • Komunikační terapeut: Mgr. Petra Hejlová
 • Psychoterapeut: PhDr. Josef Kasal, Ph.D.

Sociální rehabilitace pro dospělé osoby s poruchami autistického spektra

 • Sociální pracovníci: Mgr. Jaroslava Švihlová; Mgr. Allan Stránský

Další pracovníci:

 • Lektoři a aktivizační pracovníci – Áčko.
 • Pracovníci Aktivizačních služeb a integračních aktivit pro rodiny s dětmi.