Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi za pomoci činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Skupinová práce s rodinami s dětmi s PAS
„Schopnost sociální interakce dětí se odráží ve kvalitě sociálních vztahů a jejich sebepojetí. K rozvoji sociálně komunikačních dovedností a kooperace dětí s poruchami autistického spektra ve hře slouží nácviky, do kterých se zapojují i rodiče.“

Vzdělávací kurzy

Níže naleznete nabídku námi pořádaných vzdělávacích kuzů.
Máte-li zájem, abychom pro Vás připravili kurz, který nyní není v nabídce, vybrat si můžete ze seznamu nabízených vzdělávacích kurzů.


Aktuální nabídka vzdělávací kurzů

Úvod do problematiky poruch autistického spektra
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 5 / 6
5. 10. 2017 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 4 / 6
18.10. 2017 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Workshop - Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
26. – 27. 10. 2017 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
6. 12. 2017 (9,00 – 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 5 / 6
14. -. 15. 11. 2017 (9,00 – 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Problémové chování u osob s PAS
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 5 / 6
30. 11. a 1. 12. 2017 (9,00 – 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Workshop – Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí/osob s dětským autismem a mentálním postižením
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
13. - 14. 12. 2017 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Úvod do problematiky poruch autistického spektra
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 3 / 6
5. 10. 2017 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 5 / 6
18.10. 2017 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Workshop - Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 5 / 6
26. - 27. 10. 2017 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 4 / 6
6. 12. 2017 (9,00 – 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
14. -. 15. 11. 2017 (9,00 – 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Problémové chování u osob s PAS
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 3 / 6
30. 11. - 1. 12. 2017 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Workshop – Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí s dětským autismem a mentálním postižením
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 5 / 6
13. - 14. 12. 2017 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Podpora žáka s PAS v kolektivu třídy – seminář pro spolužáky dětí s poruchami autistického spektra
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 20 / 20
1. 7. - 31. 12. 2018 (dle dohody)
akreditace: není
Beseda pro rodiče spolužáků dítěte s PAS
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 20 / 20
1. 7. - 31. 12. 2018 (dle dohody)
akreditace: není
Vzdělávání „šité na míru“
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 100 / 100
1. 7. - 31. 12. 2018 (dle dohody)
akreditace: není
Kasuistický seminář - Bálintovská skupina
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 10 / 10
1. 7. - 31. 12. 2018 (dle dohody)
akreditace: není

Realizované vzdělávací kurzy

Úvod do problematiky poruch autistického spektra
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
8 h
akreditace: není
Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo VFA
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
8 h
akreditace: není
Volný čas a rozvoj hry u dítěte s PAS
Mgr. Petra Jůnová
8 h
akreditace: MŠMT
Cesta z PASTI III. - Příklady dobré praxe
Skupina přednášejících
4 h
akreditace: není
Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s PAS
Pracovníci RIC
72 h
akreditace: není