S novým rokem nové tváře
Týmu pracovníků Rodinného Integračního Centra se rozrostl o další dva pracovníky, kteří budou pracovat v přímé práci s rodinami s dětmi s PAS!
Rodinné Integrační Centrum z.s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní oceňování jedinců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi za pomoci činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Skupinová práce s rodinami s dětmi s PAS
„Schopnost sociální interakce dětí se odráží ve kvalitě sociálních vztahů a jejich sebepojetí. K rozvoji sociálně komunikačních dovedností a kooperace dětí s poruchami autistického spektra ve hře slouží nácviky, do kterých se zapojují i rodiče.“

Vzdělávací kurzy

Níže naleznete nabídku námi pořádaných vzdělávacích kuzů.
Máte-li zájem, abychom pro Vás připravili kurz, který nyní není v nabídce, vybrat si můžete ze seznamu nabízených vzdělávacích kurzů.


Nabídka vzdělávacích kurzů s akreditací MŠMT

Úvod do problematiky poruch autistického spektra - Lanškroun
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 4 / 6
8. 3. 2018 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Šetrná sebeobrana pro pedagogické pracovníky
Bc. Martin Bezdíček, MBA
volná místa: 8 / 8
14. -. 15.3.2018 (9,00 – 16,00 hodin)
akreditace: MŠMT
Základy šetrné sebeobrany pro pedagogické pracovníky
Bc. Martin Bezdíček, MBA
volná místa: 5 / 8
22.3.2018 (9,00 – 16,00 hodin)
akreditace: MŠMT
Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra - Lanškroun
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 4 / 6
26.4. 2018 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra - Pardubice
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 2 / 6
2.5.2018 (9,00 - 16,00 hod.)
akreditace: MŠMT
Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem - Lanškroun
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
31. 5. 2018 (9,00 – 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Workshop - Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra - Lanškroun
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
7. - 8. 6. 2018 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem - Lanškroun
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 5 / 6
20. - 21. 9. 2018 (9,00 – 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem - Pardubice
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 5 / 6
16. 10. 2018 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Problémové chování u osob s PAS - Pardubice
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
13. - 14. 11. 2018 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MŠMT
Problémové chování u osob s PAS - Lanškroun
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
28. - 29. 11. 2018 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MŠMT

Nabídka vzdělávacích kurzů s akreditací MPSV

Úvod do problematiky poruch autistického spektra - Lanškroun
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
8. 3. 2018 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra - Lanškroun
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
26. 4. 2018 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra - Pardubice
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 1 / 6
2. 5. 2018 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem - Lanškroun
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
31. 5. 2018 (9,00 – 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Workshop - Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra - Lanškroun
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 1 / 6
7. – 8. 6. 2018 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem - Lanškroun
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
20. - 21. 9. 2018 (9,00 – 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem - Pardubice
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 3 / 6
16.10.2018 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Problémové chování u osob s PAS - Pardubice
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 3 / 6
13. - 14. 11. 2018 (9,00 - 16,00 hod)
akreditace: MPSV
Problémové chování u osob s PAS - Lanškroun
Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 6 / 6
28. - 29. 11. 2018 (9,00 – 16,00 hod)
akreditace: MPSV

Nabídka vzdělávacích kurzů bez akreditace