„FLÓRA OČIMA AUTISTY“
Dne 23. 11. 2018 se uskutečnila slavnostní benefice k ukončení putovní výstavy "Flóra očima autisty" jejíž autorem je Kenneth Paul Packard-Haas, klient RIC. Děkujeme všem zúčastněným!
Halloweenské áčko
Dne 31. 10. se konalo speciální Halloweenské áčko pro starší děti. Všichni přítomní měli možnost si vydlabat strašidelnou dýni, kterou si poté odnesli domů. Více fotek z této krásné akce naleznete v sekci fotogalerie.
Integrační klub "Áčko"
Rodinné Integrační Centrum pořádá pravidelně se opakující integrační klub pro děti. Áčko je rozděleno dle věku dětí na klub pro mladší a pro starší děti. Aktivizační pracovníci připravují pro děti zajímavý program, napomáhají dětem navazovat přátelské vztahy mezi vrstevníky a vedou děti ke smysluplnému trávení volného času.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi pomocí činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Rodinné Integrační Centrum z. s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní ocenění jednotlivců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb. Tohoto ocenění si moc vážíme a je to pro nás hnací motor pro naši práci.
Máme nová auta!
Dne 10.5.2018 si pracovníci Rodinného Integračního Centra převzali od vybraného dodavatele - AUTO IN s.r.o. Pardubice - 4 nové osobní automobily FORD FIESTA, které budou sloužit k poskytování terénních služeb rodinám s dětmi a osobám s poruchami autistického spektra.

Služby pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami

Doprovázení a péče o dítě pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a specifickými potřebami

Služba krátkodobého hlídání dětí, pomoc rodičům v době, kdy se nemohou z jakéhokoli důvodu (vyřizování na úřadě, návštěva u lékaře, odpočinek od nepřetržité práce) o dítě postarat sami (individuálně).

Tvořivé dílny pro dospělé

Setkávání rodičů při relaxaci a tvorbě jednoduchých výrobků (např. výroba adventních a podzimních věnců, savování, ubrousková technika aj.)

 Jednorázové akce pro rodiče s dětmi

  • Besídky – Vánoční, Mikulášká
  • Výlety
  • Tvořeníčka pro rodiče s dětmi
  • Karnevaly
  • Pohádky

Canisterapie aneb aktivity se psem

Konzultace za přítomnosti psů, kdy pes slouží jako zdroj podnětů, motivace, podpora psychomotorického vývoje a prostředek ke zjednodušení a urychlení integrace do společnosti. Canisterapii poskytujeme jak v našem centru, tak i ve spolupracujících organizacích Lentilka - Dětské rehabilitační centrum, MŠ speciální a ZŠ praktická A. Krause, Dětské centrum Veská, Domov pod Kuňkou, Fond ohrožených dětí – Klokánek, Domov pro seniory U Kostelíčka, Domov pro seniory Dubina.

Muzikoterapie

Léčebný postup, který využívá hudbu, hlas a rytmus k navození pozitivních změn v oblasti tělesné, duševní a emoční. Terapie pomáhá zejména při odstraňování úzkosti, strachu a neuróz a kladně působí na zdravý duševní vývoj.

Rodičovské skupiny

Pravidelná setkávání rodičů s dětmi s poruchou autistického spektra. Rodiče zde mají možnost se vzájemně setkávat, řešit svépomocně aktuální problémy a současně se účastnit odborných přednášek. Během přednášek je pro rodiče zajištěno hlídání dětí odbornými asistenty.

Zážitkový pobyt pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami

Pobyt pro celé rodiny, kdy rodičům i dětem je připraven program pod vedením odborných asistentů. Nedílnou součástí jsou také společné akce, kde dochází k prohloubení vzájemných vztahů a stmelení kolektivu dětí a rodičů.

Klub Áčko - Pardubice

Áčko pro mladší děti (každá středa 16:00 – 17:30 hodin).

Áčko pro starší děti (1x za 14 dní v úterý 16:30 - 18:00 hodin, a to pro děti s vysokofunkčním autismem a s Aspergerovým syndromem)

Klub Áčko - Lanškroun 

Áčko pro mladší děti (každá středa 15:15 – 16:45 hodin).

Áčko pro starší děti (každá středa 17,00 - 18,30 hodin, a to pro děti s vysokofunkčním autismem a s Aspergerovým syndromem)

Integrační aktivita, která se zaměřuje na všeobecný rozvoj dětí se speciálními potřebami (PAS, DMO, MR). V klubu se děti společně s asistenty věnují rozličným činnostem, které svou náplní cíleně rozvíjí dovednosti dětí hravou formou. V klubu se střídají skupinové a individuální činnosti čímž dochází k zapojení všech dětí do aktivity.

 

Osvětové akce ke dni autismu

Jednorázové akce pro rodiče

Přednášky, besedy a semináře

 

Ceník:

Členský poplatek na rok 2018: 200,--

Muzikoterapie pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami: 60,-- Kč/hod
Canisterapie – zdarma pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami

Klub Áčko
Mladší děti: 1.500,--Kč/kalendářní čtvrtletí
Starší děti: 650,--Kč/kalendářní čtvrtletí

Doprovázení a péče o dítě
Jedno dítě:  70,- Kč/hod (samoživitelka (-tel) 50,- Kč/hod.)
Dvě děti:  90,- Kč/hod. (samoživitelka (-tel) 70,- Kč/hod.)
Tři a více dětí:  150,- Kč/hod. (samoživitelka (-tel) 100,- Kč/hod. - 2 asistenti)

Jednorázové akce, přednášky, besedy, semináře, pobyty: cena dle konkrétní akce – viz pozvánka, přihláška apod.