Hyperbarická komora v RIC.
Již brzy u nás najdete hyperbarickou komoru. Kyslíkovou terapií chceme podpořit především osoby s poruchami autistického spektra. Sledujte náš web a sociální sítě.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"

Služby pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami

Doprovázení a péče o dítě/ osobu se zdravotním postižením a specifickými potřebami

Služba krátkodobého hlídání dětí, pomoc rodičům v době, kdy se nemohou z jakéhokoli důvodu (vyřizování na úřadě, návštěva u lékaře, odpočinek od nepřetržité práce) o dítě postarat sami (individuálně).

Ceník:
Jedno dítě: 90,- Kč/hod (samoživitelka (-tel) 70,- Kč/hod.)
Dvě děti: 110,- Kč/hod. (samoživitelka (-tel) 90,- Kč/hod.)
Tři a více dětí: 170,- Kč/hod. (samoživitelka (-tel) 120,- Kč/hod. - 2 asistenti)

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku na rok 2022 ve výši 300,- Kč.

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi

Canisterapie aneb aktivity se psem

Konzultace za přítomnosti psů, kdy pes slouží jako zdroj podnětů, motivace, podpora psychomotorického vývoje a prostředek ke zjednodušení a urychlení integrace do společnosti. Canisterapii poskytujeme jak v našem centru, tak i ve spolupracujících organizacích Lentilka - Dětské rehabilitační centrum, Domov pod Kuňkou, Fond ohrožených dětí – Klokánek, Domov pro seniory U Kostelíčka, Domov pro seniory Dubina.

Canisterapie pro rodiny s dětmi se spec. potřebami:

- individuální canisterapie 50,-- Kč/ hod/osoba

- skupinová canisterapie 40,-- Kč/hod/osoba

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku na rok 2022 ve výši 300,- Kč.

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi

Muzikoterapie

Léčebný postup, který využívá hudbu, hlas a rytmus k navození pozitivních změn v oblasti tělesné, duševní a emoční. Terapie pomáhá zejména při odstraňování úzkosti, strachu a neuróz a kladně působí na zdravý duševní vývoj.

Muzikoterapie pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami:

- individuální muzikoterapie 70,-- Kč/hod/osoba

- skupinová muzikoterapie 60,--Kč/hod/osoba

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku na rok 2022 ve výši 300,- Kč.

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi

Rodičovské skupiny

Pravidelná setkávání rodičů s dětmi s poruchou autistického spektra. Rodiče zde mají možnost se vzájemně setkávat, řešit svépomocně aktuální problémy a současně se účastnit odborných přednášek. Během přednášek je pro rodiče zajištěno hlídání dětí odbornými asistenty.

Zážitkový pobyt pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami

Pobyt pro celé rodiny, kdy rodičům i dětem je připraven program pod vedením odborných asistentů. Nedílnou součástí jsou také společné akce, kde dochází k prohloubení vzájemných vztahů a stmelení kolektivu dětí a rodičů.

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku na rok 2022 ve výši 300,- Kč.

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi 

Klub Áčko - Pardubice

Áčko pro děti s PAS a mentálním handicapem (SMR, TMR) (každé úterý 16:00 - 17:30 hodin).

Áčko pro děti s PAS bez mentálního handicapu či s LMR (každou středu 16:00 - 17:30 hodin)

Klub Áčko - Lanškroun 

Áčko pro děti s PAS, s mentálním handicapem (SMR, TMR) (středa 1x za 14 dní od 15:45 – 17:15 hodin).

Áčko pro děti s PAS, bez mentálního handicapu či s LMR (středa 1x za 14 dní od 15:45 – 17:15 hodin).

Integrační aktivita, která se zaměřuje na všeobecný rozvoj dětí se speciálními potřebami (PAS, DMO, MR). V klubu se děti společně s aktivizačními pracovníky věnují rozličným činnostem, které svou náplní cíleně rozvíjí dovednosti dětí hravou formou. V klubu se střídají skupinové a individuální činnosti čímž dochází k zapojení všech dětí do aktivity.

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku na rok 2022 ve výši 300,- Kč.

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi 

Voločasové aktivity pro děti s PAS - Lanškroun

Setkávání dětí s autismem s vrstevníky při tvorbě jednoduchých výrobků, či při hraní společenských her. 

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku na rok 2022 ve výši 300,- Kč.

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi 

Tvořivé dílny pro dospělé

Setkávání rodičů při relaxaci a tvorbě jednoduchých výrobků (např. výroba adventních a podzimních věnců, savování, ubrousková technika aj.)

Jednorázové akce pro rodiče s dětmi

Besídky – Vánoční, Mikulášká
Výlety
Tvořeníčka pro rodiče s dětmi
Karnevaly
Pohádky

Osvětové akce ke dni autismu

Jednorázové akce pro rodiče

Přednášky, besedy a semináře

Více informací k jednotlivým akcím získáte od koordinátorů aktivit - viz kontakty. Neváhejte se na nás obrátit.