Světový den porozumění autismu
Podpořte s námi celosvětovou kampaň "LIGHT IT UP BLUE" na podporu osob s autismem a ROZSVIŤME SE MODŘE. Více informací o našich akcích ke Světovému dni porozumění autismu najdete níže.
Omezení integračních a aktivizačních aktivit RIC
Z důvodu prodloužení nouzového stavu jsme nuceni omezit do odvolání skupinové integrační aktivity a aktivizační služby. Děkujeme za pochopení.
RIC získalo počítače do rodin
Děkujeme firmě MATRIX CZ s.r.o. za sestavení 4 ks počítačových sestav pro naše klienty sociálních služeb a samozřejmě firmě Teleperformance CZ, a.s. za věcný dar v podobě počítačových komponentů. Počítače, které jsme získali pro naše klienty již mají své majitele.
Zvýhodněný daňový odpis
Daňová novela umožní soukromým dárcům zvýhodněný daňový odpis za rok 2020 a 2021 až do výše 30% základu daně. Jak na to najdete v našich Aktualitách.

Služby pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami

Doprovázení a péče o dítě/ osobu se zdravotním postižením a specifickými potřebami

Služba krátkodobého hlídání dětí, pomoc rodičům v době, kdy se nemohou z jakéhokoli důvodu (vyřizování na úřadě, návštěva u lékaře, odpočinek od nepřetržité práce) o dítě postarat sami (individuálně).

Ceník:
Jedno dítě: 70,- Kč/hod (samoživitelka (-tel) 50,- Kč/hod.)
Dvě děti: 90,- Kč/hod. (samoživitelka (-tel) 70,- Kč/hod.)
Tři a více dětí: 150,- Kč/hod. (samoživitelka (-tel) 100,- Kč/hod. - 2 asistenti)

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku na rok 2021: 300,--

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi

Canisterapie aneb aktivity se psem

Konzultace za přítomnosti psů, kdy pes slouží jako zdroj podnětů, motivace, podpora psychomotorického vývoje a prostředek ke zjednodušení a urychlení integrace do společnosti. Canisterapii poskytujeme jak v našem centru, tak i ve spolupracujících organizacích Lentilka - Dětské rehabilitační centrum, MŠ speciální a ZŠ praktická A. Krause, Domov pod Kuňkou, Fond ohrožených dětí – Klokánek, Domov pro seniory U Kostelíčka, Domov pro seniory Dubina.

Canisterapie pro rodiny s dětmi se spec. potřebami: 30,-- Kč/ hod. 

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi

Muzikoterapie

Léčebný postup, který využívá hudbu, hlas a rytmus k navození pozitivních změn v oblasti tělesné, duševní a emoční. Terapie pomáhá zejména při odstraňování úzkosti, strachu a neuróz a kladně působí na zdravý duševní vývoj.

Muzikoterapie pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami:

- individuální muzikoterapie 70,-- Kč/hod/osoba

- skupinová muzikoterapie 60,--Kč/hod/osoba

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi

Rodičovské skupiny

Pravidelná setkávání rodičů s dětmi s poruchou autistického spektra. Rodiče zde mají možnost se vzájemně setkávat, řešit svépomocně aktuální problémy a současně se účastnit odborných přednášek. Během přednášek je pro rodiče zajištěno hlídání dětí odbornými asistenty.

Zážitkový pobyt pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami

Pobyt pro celé rodiny, kdy rodičům i dětem je připraven program pod vedením odborných asistentů. Nedílnou součástí jsou také společné akce, kde dochází k prohloubení vzájemných vztahů a stmelení kolektivu dětí a rodičů.

Klub Áčko - Pardubice

Áčko pro mladší děti (každé úterý 15:30 - 17:00 hodin).

Áčko pro starší děti (každou středu 15:30 - 17:00 hodin, a to pro děti s vysokofunkčním autismem a s Aspergerovým syndromem)

Klub Áčko - Lanškroun 

Áčko pro mladší děti (středa 1x za 14 dní od 15:30 – 17:00 hodin).

Áčko pro starší děti (středa 1x za 14 dní od 15:30 – 17:00 hodin, a to pro děti s vysokofunkčním autismem a s Aspergerovým syndromem)

Integrační aktivita, která se zaměřuje na všeobecný rozvoj dětí se speciálními potřebami (PAS, DMO, MR). V klubu se děti společně s asistenty věnují rozličným činnostem, které svou náplní cíleně rozvíjí dovednosti dětí hravou formou. V klubu se střídají skupinové a individuální činnosti čímž dochází k zapojení všech dětí do aktivity.

Voločasové aktivity pro děti s PAS - Lanškroun

Setkávání dětí s autismem s vrstevníky při tvorbě jednoduchých výrobků, či při hraní společenských her. 

Tvořivé dílny pro dospělé

Setkávání rodičů při relaxaci a tvorbě jednoduchých výrobků (např. výroba adventních a podzimních věnců, savování, ubrousková technika aj.)

Jednorázové akce pro rodiče s dětmi

Besídky – Vánoční, Mikulášká
Výlety
Tvořeníčka pro rodiče s dětmi
Karnevaly
Pohádky

Osvětové akce ke dni autismu

Jednorázové akce pro rodiče

Přednášky, besedy a semináře

Více informací k jednotlivým akcím získáte od koordinátorů aktivit - viz kontakty. Neváhejte se na nás obrátit.