Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

Služby pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami

Canisterapie aneb aktivity se psem

Terapie za přítomnosti psů, kdy pes slouží jako zdroj podnětů, motivace, podpora psychomotorického vývoje a prostředek ke zjednodušení a urychlení integrace do společnosti. Canisterapii poskytujeme jak v našem centru, tak i ve spolupracujících organizacích Lentilka - Dětské rehabilitační centrum, Domov pod Kuňkou, Fond ohrožených dětí – Klokánek, Domov pro seniory U Kostelíčka, Domov pro seniory Dubina.

Muzikoterapie

Léčebný postup, který využívá hudbu, hlas a rytmus k navození pozitivních změn v oblasti tělesné, duševní a emoční. Terapie pomáhá zejména při odstraňování úzkosti, strachu a neuróz a kladně působí na zdravý duševní vývoj.

Rodičovská skupina Zpívánky

Aktivita je určena rodinám s dětmi předškolního věku. Cílem je přirozenou cestou pomocí hudby rozvíjet hudební dovednosti a řečové schopnosti. Zároveň mají rodiče možnost společně sdílet a předávat si své zkušenosti s výchovou dětí.

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku na daný rok ve výši 300,- Kč.

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi  

Rodičovská skupina Odolnost

Cílem této pravidelně se opakující aktivity je podpora zdraví, psychické a fyzické kondice a zdravého životního stylu rodiny jako prevence možných nežádoucích jevů v rodině. Tato aktivita je určená pouze rodičům.

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku na daný rok ve výši 300,- Kč.

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi  

Rodičovské skupiny pro rodiny s dětmi s PAS

Setkávání rodičů s dětmi s poruchou autistického spektra. Rodiče zde mají možnost se vzájemně setkávat, řešit aktuální problémy a současně se účastnit odborných přednášek. Během přednášek je pro rodiče zajištěno hlídání dětí aktivizačními pracovníky.

Svépomocná skupina

Tato aktivita je určena pro rodiče a  děti s poruchami autistického spektra ve věku do 19 let. Reaguje na nedostatek kapacit v sociálních službách s důrazem na potřeby konkrétní cílové skupiny. Členy ve skupině spojuje zkušenost se stejným problémem. Skupina přináší členům porozumění, podporu, prostor ke sdílení, nové informace, inspiraci, zkušenosti ostatních, naději, odvahu k novému pohledu, sílu to vydržet a energii k řešení vlastních obtíží.

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku na daný rok ve výši 300,- Kč.

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi  

Klub Áčko

Integrační aktivita, která se zaměřuje na všeobecný rozvoj dětí se speciálními potřebami (PAS, DMO, MR). V klubu se děti společně s aktivizačními pracovníky věnují rozličným činnostem, které svou náplní cíleně rozvíjí dovednosti dětí hravou formou. V klubu se střídají skupinové a individuální činnosti čímž dochází k zapojení všech dětí do aktivity.

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku na daný rok ve výši 300,- Kč.

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi 

Pardubice

Áčko pro děti s PAS a mentálním handicapem (SMR, TMR) (každé úterý 16:00 - 17:30 hodin).

Áčko pro děti s PAS bez mentálního handicapu či s LMR (každou středu 16:00 - 17:30 hodin)

Lanškroun 

Áčko pro děti s PAS, s mentálním handicapem (SMR, TMR) (středa 1x za 14 dní od 15:45 – 17:15 hodin).

Áčko pro děti s PAS, bez mentálního handicapu či s LMR (středa 1x za 14 dní od 15:45 – 17:15 hodin).

 

Aktivity pro děti s PAS - Lanškroun

Setkávání dětí s autismem s vrstevníky při tvorbě jednoduchých výrobků, či při hraní společenských her. 

Podmínkou poskytování služby je přihlášení ke členství RIC a zaplacení Členského poplatku na daný rok ve výši 300,- Kč.

https://www.ric.cz/prihlaska/clenstvi  

Rukohrátky

Integrační klub je určen pro děti se ZP a SP a slouží k aktivizaci a motivaci dětí, k přenosu společných zážitků a sdílení. V rámci této aktivity se budou děti spolupracovat, rozvíjet jemnou a hrubou motoriku a získávat dovednosti, které mohou uplatit při zapojení mezi své vrstevníky bez handicapu. Důležitým cílem je zprostředkování sociálních vztahů.

Pokusníček

Integrační klub je určen pro děti se ZP a SP a slouží k aktivizaci a motivaci dětí, k přenosu společných zážitků a sdílení. V rámci této aktivity se budou děti učit kooperovat a získávat vědomosti z oblasti vědy a techniky. Důležitým cílem je zprostředkování sociálních vztahů.

Deskohrátky

Integrační klub je určen pro děti se ZP a SP a slouží k aktivizaci a motivaci dětí, k přenosu společných zážitků a sdílení. Děti se ZP často nemají možnost využívat volně dostupné aktivity určené pro děti s ohledem na jejich náročné chování a potřebu personálního zajištění. V rámci této aktivity se budou děti spolupracovat a získávat prostřednictvím her dovednosti, které následně mohou uplatnit při zapojování do vrstevnických vztahů. Důležitým cílem je zprostředkování sociálních vztahů.

 

Tvořivé dílny pro rodiče a děti

Setkávání rodičů a dětí při relaxaci a tvorbě jednoduchých výrobků (např. výroba adventních a podzimních věnců, savování, ubrousková technika aj.)

 

Jednorázové akce pro rodiče s dětmi

Besídky – Vánoční, Mikulášská
Výlety, apod.

Osvětové akce ke dni autismu