Halloweenské áčko
Dne 31. 10. se konalo speciální Halloweenské áčko pro starší děti. Všichni přítomní měli možnost si vydlabat strašidelnou dýni, kterou si poté odnesli domů. Více fotek z této krásné akce naleznete v sekci fotogalerie.
Integrační klub "Áčko"
Rodinné Integrační Centrum pořádá pravidelně se opakující integrační klub pro děti. Áčko je rozděleno dle věku dětí na klub pro mladší a pro starší děti. Aktivizační pracovníci připravují pro děti zajímavý program, napomáhají dětem navazovat přátelské vztahy mezi vrstevníky a vedou děti ke smysluplnému trávení volného času.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi pomocí činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Rodinné Integrační Centrum z. s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní ocenění jednotlivců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb. Tohoto ocenění si moc vážíme a je to pro nás hnací motor pro naši práci.
Máme nová auta!
Dne 10.5.2018 si pracovníci Rodinného Integračního Centra převzali od vybraného dodavatele - AUTO IN s.r.o. Pardubice - 4 nové osobní automobily FORD FIESTA, které budou sloužit k poskytování terénních služeb rodinám s dětmi a osobám s poruchami autistického spektra.

Náš tým

Orgány sdružení

Členská schůze

 • nejvyšší orgán sdružení

Statutární zástupci a členové výboru

 • Ředitelka, statutární zástupkyně, místopředsedkyně výboru: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
 • Statutární zástupkyně, předsedkyně výboru: Mgr. Gabriela Bělková
 • Členové: Mgr. Pavla Vltavská; Mgr. et Bc. Martina Votke; Bc. Hedvika Cempírková

Revizní komise

 • předsedkyně revizní komise: Ing. Jana Černíková
 • členové revizní komise: Ing. Kateřina Vanýsková; Jana Řezníčková

Vedení organizace

 • Ředitelka, statutární zástupkyně, místopředsedkyně výboru: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
  Statutární zástupkyně, předsedkyně výboru: Mgr. Gabriela Bělková
 • Hospodářka a ekonomka: Mgr. Pavla Vltavská
 • Projektová manažerka: Ing. Gabriela Dítětová 
 • Účetní: Bc. Hedvika Cempírková

Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS), s poruchami komunikace a sociální interakce

 • Sociální pracovníci: Aneta Boušková, DiS.; Bc. Iveta Borovcová; Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.; Martin Vařejčko, DiS.; Mgr. Martina Mertová; Bc. Iva Pohlová, DiS.; Bc. Martin Bezdíček, MBA,; Bc. Lenka Davidová, DiS. 
 • Pedagogický pracovník: Kateřina Volosová, DiS.
 • Odborný pracovník: Bc. Kateřina Petrová
 • Psychologové: Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.; Mgr. Kamila Barlow
 • Psychoterapeut: Mgr. Ivo Kotek, MBA
 • Komunikační terapeut: PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

 • Sociální pracovníci: Bc. Iveta Borovcová; Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.; Martin Vařejčko, DiS.; Mgr. Martina Mertová, Bc. Iva Pohlová, DiS.; Bc. Martin Bezdíček, MBA; Bc. Lenka Davidová, DiS.
 • Pedagogický pracovník: Kateřina Volosová, DiS.
 • Odborný pracovník: Bc. Kateřina Petrová
 • Psychologové: Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.; Mgr. Kamila Barlow
 • Psychoterapeut: Mgr. Ivo Kotek, MBA
 • Komunikační terapeut: PhDr. Miroslava Javorská, Ph.D.

Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

 • Sociální pracovníci: Mgr. Jaroslava Švihlová; Mgr. Allan Stránský, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.; Bc. Lenka Davidová DiS.
 • Pracovníci v sociálních službách: Petra Jirásková
 • Psycholog: Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS.
 • Psychoterapeut:  Mgr. Ivo Kotek, MBA

Další pracovníci:

 • Metodici sociálních služeb

 • Pracovníci nácviků sociálních a komunikačních dovedností

 • Canisterapeuté

 • Muzikoterapeuté

 • Lektoři

 • Asistenti aktivizačních služeb a integračních aktivit pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami a zdravotním postižením

 • Fundraiser

 • Koordinátoři pro rodiny s dětmi se SP a ZP

 • Úklidoví pracovníci