Integrační klub "Áčko"
Rodinné Integrační Centrum pořádá pravidelně se opakující integrační klub pro děti. Áčko je rozděleno dle věku dětí na klub pro mladší a pro starší děti. Aktivizační pracovníci připravují pro děti zajímavý program, napomáhají dětem navazovat přátelské vztahy mezi vrstevníky a vedou děti ke smysluplnému trávení volného času.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi pomocí činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Rodinné Integrační Centrum z. s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní ocenění jednotlivců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb. Tohoto ocenění si moc vážíme a je to pro nás hnací motor pro naši práci.
Máme nová auta!
Dne 10.5.2018 si pracovníci Rodinného Integračního Centra převzali od vybraného dodavatele - AUTO IN s.r.o. Pardubice - 4 nové osobní automobily FORD FIESTA, které budou sloužit k poskytování terénních služeb rodinám s dětmi a osobám s poruchami autistického spektra.

Náš tým

Orgány sdružení

Členská schůze

 • nejvyšší orgán sdružení

Statutární zástupci a členové výboru

 • Předsedkyně sdružení: Mgr. Gabriela Bělková
 • Místopředsedkyně sdružení: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
 • Členové: Mgr. Pavla Vltavská, Mgr. et Bc. Martina Votke, Bc. Hedvika Cempírková

Revizní komise

 • předsedkyně revizní komise: Ing. Jana Černíková
 • členové revizní komise: Ing. Kateřina Vanýsková, Jana Řezníčková

Vedení organizace

 • Ředitelka společnosti, statutární zástupkyně: Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
 • Statutární zástupkyně: Mgr. Gabriela Bělková
 • Hospodářka a ekonomka: Mgr. Pavla Vltavská
 • Účetní: Bc. Hedvika Cempírková

Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS), s poruchami komunikace a sociální interakce

 • Sociální pracovníci: Aneta Boušková, DiS.; Bc. Iveta Borovcová; Mgr. Jaromíra Staňková, DiS; Martin Vařejčko, DiS.; Mgr. Martina Mertová, Bc. Iva Pohlová, DiS, Bc. Martin Bezdíček, MBA
 • Pedagogický pracovník: Kateřina Volosová, DiS.
 • Psychologové: Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS, Mgr. Kamila Barlow
 • Komunikační terapeut: Mgr. Petra Hejlová

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

 • Sociální pracovníci: Bc. Iveta Borovcová; Mgr. Jaromíra Staňková, DiS; Martin Vařejčko, DiS.; Mgr. Martina Mertová, Bc. Iva Pohlová, DiS, Bc. Martin Bezdíček, MBA
 • Pedagogický pracovník: Kateřina Volosová, DiS.
 • Psychologové: Mgr. Bc. Markéta Kotková, DiS., Mgr. Kamila Barlow
 • Komunikační terapeut: Mgr. Petra Hejlová

Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

 • Sociální pracovníci: Mgr. Jaroslava Švihlová; Mgr. Allan Stránský, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
 • Pracovníci v sociálních službách: Petra Jirásková, Marie Kábrtová
 • Psycholog: Mgr. Bc. Markéta Kotková

Další pracovníci:

 • Lektoři a aktivizační pracovníci – Áčko.
 • Pracovníci Aktivizačních služeb a integračních aktivit pro rodiny s dětmi.