Česko svítilo modře.
Z 2. na 3. dubna v rámci akce Light it up blue (Rozsviťme se modře) se zapojily tyto organizace, instituce v Pardubicích. Rodinné Integrační Centrum z.s., Krajský úřad Pardubického kraje, Radnice Magistrátu města Pardubice, Základní škola a mateřská škola Rybitví, ČSOB Pojišťovna Pardubice, ČSOB Pojišťovna ARENA, LENTILKA - integrační školka a rehabilitační centrum, Mateřská škola Němčice, Univerzita Pardubice, Východočeské divadlo Pardubice, Denní stacionář Slunečnice, MŠ Korálek. Moc děkujeme
Děkujeme za účast v modrém průvodu.
Letošní ročník, v pořadí již 7. se stal historicky největším, co do počtu účastníků. Modrý průvod prošel městem Pardubice dne 2. dubna. Děkujeme všem, kdo se do zapojili a podpořili tak s námi osoby s PAS.
V RIC natáčí Česká televize
Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti, která RIC dlouhodobě podporuje, proběhlo natáčení medailonku o rodině, která využívá naši službu SAS. Natáčení proběhlo jak v přirozeném prostředí rodiny, ale také u nás v RIC. Medailonek bude zveřejněn během programu nadace NROS na Velikonoční pondělí - 22. 4. 2019 - na ČT 1.
Integrační klub "Áčko"
Rodinné Integrační Centrum pořádá pravidelně se opakující integrační klub pro děti. Áčko je rozděleno dle věku dětí na klub pro mladší a pro starší děti. Aktivizační pracovníci připravují pro děti zajímavý program, napomáhají dětem navazovat přátelské vztahy mezi vrstevníky a vedou děti ke smysluplnému trávení volného času.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi pomocí činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Rodinné Integrační Centrum z. s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní ocenění jednotlivců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb. Tohoto ocenění si moc vážíme a je to pro nás hnací motor pro naši práci.

Nabízené vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy Rodinného Integračního Centra zaměřené na problematiku poruch autistického spektra:

Kurzy s akreditací MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Pro koho jsou kurzy určeny:

učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; metodici prevence; asistenti pedagoga; výchovní poradci; vychovatelé školských zařízení; učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií

rodiče a rodinní příslušníci dětí/osob s poruchami autistického spektra

 

Lektoři kurzů:

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Mgr. Petra Havlová

 

Časová dotace kurzů:  8 nebo 16 hodin

 

Nabízené kurzy:

Úvod do problematiky poruch autistického spektra (8 hod.)
Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (8 hod.)
Workshop - Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (16 hod.)
Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem (8 hod.)
Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem (16 hod.)
Problémové chování u osob s PAS (16 hod.)
Workshop – Rozvoj sociálních a komunikačních  dovedností u dětí s dětským autismem a  mentálním postižením (16 hod.)
Kurzy nabízíme také jako výjezdní do všech typů škol a zařízení, která nejsou akreditovaná dle zákona MŠMT (dětské skupiny, volnočasové kluby apod.)   

Ceny jsou domlouvány vždy individuálně. Cestovné není zahrnuto v ceně.

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 8 hodin:

(pro skupinu 8 – 10 osob) :  od 12. 900,- Kč

(pro skupinu 11 – 15 osob) : od  16.900,- Kč

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 16 hodin:

(pro skupinu 8 – 10 osob) : od 26. 900,- Kč

(pro skupinu 11 – 15 osob): od 29. 900,- Kč

 

Kurzy s akreditací MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Pro koho jsou kurzy určeny:

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, rodiče a rodinní příslušníci dětí/osob s poruchami autistického spektra

 

Lektorka kurzů:

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

 

Časová dotace kurzů:  8 nebo 16 hodin

 

Nabízené kurzy:

Úvod do problematiky poruch autistického spektra
Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra
Workshop - Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra
Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem
Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem
Problémové chování u osob s PAS
Workshop – Rozvoj sociálních a komunikačních  dovedností u dětí/osob s dětským autismem a  mentálním postižením
Kurzy nabízíme také jako výjezdní do všech typů zařízení poskytujících registrované sociální služby či neregistrované doprovodné služby. 

Ceny jsou domlouvány vždy individuálně. Cestovné není zahrnuto v ceně.

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 8 hodin:

(pro skupinu 8 – 10 osob) :  od 12. 900,- Kč

(pro skupinu 11 – 15 osob) : od  16.900,- Kč

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 16 hodin:

(pro skupinu 8 – 10 osob) : od 26. 900,- Kč

(pro skupinu 11 – 15 osob): od 29. 900,- Kč

 

Obecné informace:

Účastník semináře vybere konkrétní kurz. Upozorňujeme, že je důležité vybrat správně požadovanou akreditaci – Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) či Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Prosíme o vyplnění všech dat v přihlašovacím formuláři, která jsou důležitá pro zpracování osvědčení a fakturaci.

10 - 14 dní před konáním semináře Vám bude zaslána emailem faktura k úhradě. Pokud potřebujete bližší informace nebo individuální podmínky fakturace, kontaktujte paní Ing. Gabrielu Dítětovou - gabriela.ditetova@ric.cz nebo na tel.: 731 697 342.

Pro domluvu konkrétního kurzy, náplně a termínu kontaktujete lektorku Mgr. Jaromíru Staňkovou, DiS. na:  info@jaromira.stankova.cz nebo na tel.: 605 418 419.

V ceně kurzu jsou vzdělávací materiály – skripta (tištěná prezentace) a pitný režim.

Kurz je pořádán při minimální počtu 8 přihlášených osob. Maximální počet je dle jednotlivých kurzů stanoven na 12 - 15 osob. V případě zrušení programu je zaslána informace účastníkům emailem, pokud je to možné, je ihned vypsán náhradní termín kurzu.

Na konci kurzu je vydáno osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou pro vydání osvědčení je účast v plném rozsahu.

 

Stornovací podmínky:

Odesláním přihlašovacího formuláře dochází k závaznému přihlášení účastníka na vybraný kurz.

Omluvit neúčast je možné pouze písemně (e-mailem, SMS) nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním kurzu na: gabriela.ditetova@ric.cz nebo na tel.: 731 697 342. V případě neúčasti je možné ve většině kurzů zaregistrovat náhradníka.

Pokud je neúčast omluvena po tomto termínu je účtován stornovací poplatek ve výši 50% účastnického poplatku kurzu.

Při neomluvené účasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku.

 

Neakreditované programy:

Podpora žáka s PAS v kolektivu třídy – seminář pro spolužáky dětí s poruchami autistického spektra
Beseda pro rodiče spolužáků dítěte s PAS
Vzdělávání „šité na míru“ -  v případě zájmu pro vás připravíme vzdělávání, které bude šité na míru na Vámi zvolené téma s konkrétní časovou dotací
Kasuistický seminář
Bálintovská skupina
Více o neakreditovaných programech, kurzech/seminářích „šitých na míru“  pro organizace   v sociálních službách či školská a volnočasová zařízení najdete na: www.jaromirastankova.cz