Podpora od programu ČSOB pomáhá regionům
Díky podpoře ČSOB pomáhá regionům a široké veřejnosti jsme získali finanční prostředky na vybavení nové volnočasové herny RIC. Tímto děkujeme všem dárcům, přátelům a příznivcům RIC za pomoc!!!
Chystané aktivity - duben 2020
Měsíc duben, který je v RIC každoročně ve znamení osvěty autismu, odstartuje letos velkolepá akce. V neděli 5. 4. 2020 jsme pro vás ve spolupráci s Kulturním domem Lanškroun připravili akci s názvem Talentem přes proPASt. Těšit se můžete na bohatý program ve kterém vystoupí Voxel (Václav Lebeda), Pokáč, Bára Brodníčková s doprovodem, Šimon Dostálek a Hugo Charvát. Koncert bude mimo jiné obohocen vernisáží lidí s autismem.
Skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností v Lanškrouně
Odstartovala další skupina nácviků sociálních a komunikačních dovedností. Po úvodním seznámení jsme vyrazili do města na nákup a pustili se do chystání prvního společného oběda. Po něm jsme s klukama shrnuli, čeho by chtěli během celého bloku nácviků dosáhnout a co by se chtěli naučit. Den jsme zakončili společnou hrou a povídáním o tom, jak nám spolu celý den bylo :-) Už teď se těšíme na další společné zážitky

Nabízené vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy Rodinného Integračního Centra zaměřené na problematiku poruch autistického spektra:

Kurzy s akreditací MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Pro koho jsou kurzy určeny:

učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; metodici prevence; asistenti pedagoga; výchovní poradci; vychovatelé školských zařízení; učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií

rodiče a rodinní příslušníci dětí/osob s poruchami autistického spektra

 

Lektoři kurzů:

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Mgr. Petra Havlová

 

Časová dotace kurzů:  8 nebo 16 hodin

 

Nabízené kurzy:

 • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (8 hod.)
 • Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (8 hod.)
 • Workshop - Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (16 hod.)
 • Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem (8 hod.)
 • Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem (16 hod.)
 • Problémové chování u osob s PAS (16 hod.)
 • Workshop – Rozvoj sociálních a komunikačních  dovedností u dětí s dětským autismem a  mentálním postižením (16 hod.)

Kurzy nabízíme také jako výjezdní do všech typů škol a zařízení, která nejsou akreditovaná dle zákona MŠMT (dětské skupiny, volnočasové kluby apod.)   

Ceny jsou domlouvány vždy individuálně. Cestovné není zahrnuto v ceně.

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 8 hodin:

(pro skupinu 8 – 10 osob) :  od 12. 900,- Kč

(pro skupinu 11 – 15 osob) : od  16.900,- Kč

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 16 hodin:

(pro skupinu 8 – 10 osob) : od 26. 900,- Kč

(pro skupinu 11 – 15 osob): od 29. 900,- Kč

 

Kurzy s akreditací MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Pro koho jsou kurzy určeny:

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, rodiče a rodinní příslušníci dětí/osob s poruchami autistického spektra

 

Lektorka kurzů:

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

 

Časová dotace kurzů:  8 nebo 16 hodin

 

Nabízené kurzy:

 • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (8 hod.)
 • Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra  (8 hod.)
 • Workshop - Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra (16 hod.)
 • Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem  (8 hod.)
 • Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem (16 hod.)
 • Problémové chování u osob s PAS (16 hod.)
 • Workshop – Rozvoj sociálních a komunikačních  dovedností u dětí/osob s dětským autismem a  mentálním postižením (16 hod.)


Kurzy nabízíme také jako výjezdní do všech typů zařízení poskytujících registrované sociální služby či neregistrované doprovodné služby. 

Ceny jsou domlouvány vždy individuálně. Cestovné není zahrnuto v ceně.

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 8 hodin:

(pro skupinu 8 – 10 osob) :  od 12. 900,- Kč

(pro skupinu 11 – 15 osob) : od  16.900,- Kč

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 16 hodin:

(pro skupinu 8 – 10 osob) : od 26. 900,- Kč

(pro skupinu 11 – 15 osob): od 29. 900,- Kč

 

Obecné informace:

Účastník semináře vybere konkrétní kurz. Upozorňujeme, že je důležité vybrat správně požadovanou akreditaci – Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) či Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Prosíme o vyplnění všech dat v přihlašovacím formuláři, která jsou důležitá pro zpracování osvědčení a fakturaci.

Před konáním semináře Vám bude zaslána emailem faktura k úhradě.  Pokud potřebujete bližší informace nebo individuální podmínky fakturace, kontaktujte paní Ing. Gabrielu Dítětovou - gabriela.ditetova@ric.cz nebo na tel.: 731 697 342.

Pro domluvu konkrétního kurzy, náplně a termínu kontaktujete lektorku Mgr. Jaromíru Staňkovou, DiS. na:  info@jaromira.stankova.cz nebo na tel.: 605 418 419.

V ceně kurzu jsou vzdělávací materiály – skripta (tištěná prezentace) a pitný režim.

Minimální počet účastníků bude posouzen dle konkrétního tématu a rozsahu vzdělávání. Účastníci vzdělávací akce jsou povinni předložit před zahájením kurzu potvrzení o jeho zaplacení. Maximální počet je dle jednotlivých kurzů stanoven na 12 - 15 osob. V případě zrušení programu je zaslána informace účastníkům emailem, pokud je to možné, je ihned vypsán náhradní termín kurzu.

Na konci kurzu je vydáno osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou pro vydání osvědčení je účast v plném rozsahu.

 

Stornovací podmínky:

Odesláním přihlašovacího formuláře dochází k závaznému přihlášení účastníka na vybraný kurz.

Omluvit neúčast je možné pouze písemně (e-mailem, SMS) nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním kurzu na: aneta.bouskova@ric.cz nebo na tel.: 730 598 153. V případě neúčasti je možné ve většině kurzů zaregistrovat náhradníka.

Pokud je neúčast omluvena po tomto termínu je účtován stornovací poplatek ve výši 50% účastnického poplatku kurzu. 

V případě, ež svou neúčast neomluvíte, nebo bude doba Vaší omluvy kratší než 3 dny, jsme nuceni účtovat Vám stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku.

 

Neakreditované programy:

Podpora žáka s PAS v kolektivu třídy – seminář pro spolužáky dětí s poruchami autistického spektra
Beseda pro rodiče spolužáků dítěte s PAS
Vzdělávání „šité na míru“ -  v případě zájmu pro vás připravíme vzdělávání, které bude šité na míru na Vámi zvolené téma s konkrétní časovou dotací
Kasuistický seminář
Bálintovská skupina
Více o neakreditovaných programech, kurzech/seminářích „šitých na míru“  pro organizace   v sociálních službách či školská a volnočasová zařízení najdete na: www.jaromirastankova.cz