Nácviky s klienty ve službě sociální rehabilitace
Začátek školního roku zahájilo RIC v Lanškrouně také tradičními nácviky s klienty sociální rehabilitace. Předmětem nácviků je rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, aktivizace a společné setkávání klientů našeho centra.
Skupinové nácviky sociálních a komunikačních dovedností v Lanškrouně
Rodinné Integrační Centrum v Lanškrouně pořádá od září 2019 praktické nácviky sociálních dovedností. Během setkávání si klienti mohou osvojit praktické dovednosti v oblasti vaření, využívání běžně dostupných prostředků hromadné dopravy, včetně zakoupení jízdních dokladů a další nácviky modelových situací z reálného života.
Tisková konference na téma Homesharing v RIC
Dne 19. 9. 2019 proběhla v sídle organizace Rodinné Integrační Centrum z.s. tisková konference, která informovala přítomná média o pilotním projektu Homesharing. Tiskové konference se jako hosté zúčastnili také zástupci města v čele s primátorem města Pardubic panem Ing. Martinem Charvátem. Všem děkujeme za účast a za podporu projektu, který si to jistě zaslouží.

Nabízené vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy Rodinného Integračního Centra zaměřené na problematiku poruch autistického spektra:

Kurzy s akreditací MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Pro koho jsou kurzy určeny:

učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; metodici prevence; asistenti pedagoga; výchovní poradci; vychovatelé školských zařízení; učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií

rodiče a rodinní příslušníci dětí/osob s poruchami autistického spektra

 

Lektoři kurzů:

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Mgr. Petra Havlová

 

Časová dotace kurzů:  8 nebo 16 hodin

 

Nabízené kurzy:

Úvod do problematiky poruch autistického spektra (8 hod.)
Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (8 hod.)
Workshop - Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra (16 hod.)
Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem (8 hod.)
Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem (16 hod.)
Problémové chování u osob s PAS (16 hod.)
Workshop – Rozvoj sociálních a komunikačních  dovedností u dětí s dětským autismem a  mentálním postižením (16 hod.)
Kurzy nabízíme také jako výjezdní do všech typů škol a zařízení, která nejsou akreditovaná dle zákona MŠMT (dětské skupiny, volnočasové kluby apod.)   

Ceny jsou domlouvány vždy individuálně. Cestovné není zahrnuto v ceně.

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 8 hodin:

(pro skupinu 8 – 10 osob) :  od 12. 900,- Kč

(pro skupinu 11 – 15 osob) : od  16.900,- Kč

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 16 hodin:

(pro skupinu 8 – 10 osob) : od 26. 900,- Kč

(pro skupinu 11 – 15 osob): od 29. 900,- Kč

 

Kurzy s akreditací MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Pro koho jsou kurzy určeny:

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, rodiče a rodinní příslušníci dětí/osob s poruchami autistického spektra

 

Lektorka kurzů:

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

 

Časová dotace kurzů:  8 nebo 16 hodin

 

Nabízené kurzy:

Úvod do problematiky poruch autistického spektra
Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra
Workshop - Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra
Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem
Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem
Problémové chování u osob s PAS
Workshop – Rozvoj sociálních a komunikačních  dovedností u dětí/osob s dětským autismem a  mentálním postižením
Kurzy nabízíme také jako výjezdní do všech typů zařízení poskytujících registrované sociální služby či neregistrované doprovodné služby. 

Ceny jsou domlouvány vždy individuálně. Cestovné není zahrnuto v ceně.

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 8 hodin:

(pro skupinu 8 – 10 osob) :  od 12. 900,- Kč

(pro skupinu 11 – 15 osob) : od  16.900,- Kč

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 16 hodin:

(pro skupinu 8 – 10 osob) : od 26. 900,- Kč

(pro skupinu 11 – 15 osob): od 29. 900,- Kč

 

Obecné informace:

Účastník semináře vybere konkrétní kurz. Upozorňujeme, že je důležité vybrat správně požadovanou akreditaci – Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) či Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Prosíme o vyplnění všech dat v přihlašovacím formuláři, která jsou důležitá pro zpracování osvědčení a fakturaci.

Před konáním semináře Vám bude zaslána emailem faktura k úhradě.  Pokud potřebujete bližší informace nebo individuální podmínky fakturace, kontaktujte paní Ing. Gabrielu Dítětovou - gabriela.ditetova@ric.cz nebo na tel.: 731 697 342.

Pro domluvu konkrétního kurzy, náplně a termínu kontaktujete lektorku Mgr. Jaromíru Staňkovou, DiS. na:  info@jaromira.stankova.cz nebo na tel.: 605 418 419.

V ceně kurzu jsou vzdělávací materiály – skripta (tištěná prezentace) a pitný režim.

Minimální počet účastníků bude posouzen dle konkrétního tématu a rozsahu vzdělávání. Účastníci vzdělávací akce jsou povinni předložit před zahájením kurzu potvrzení o jeho zaplacení. Maximální počet je dle jednotlivých kurzů stanoven na 12 - 15 osob. V případě zrušení programu je zaslána informace účastníkům emailem, pokud je to možné, je ihned vypsán náhradní termín kurzu.

Na konci kurzu je vydáno osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou pro vydání osvědčení je účast v plném rozsahu.

 

Stornovací podmínky:

Odesláním přihlašovacího formuláře dochází k závaznému přihlášení účastníka na vybraný kurz.

Omluvit neúčast je možné pouze písemně (e-mailem, SMS) nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním kurzu na: aneta.bouskova@ric.cz nebo na tel.: 730 598 153. V případě neúčasti je možné ve většině kurzů zaregistrovat náhradníka.

Pokud je neúčast omluvena po tomto termínu je účtován stornovací poplatek ve výši 50% účastnického poplatku kurzu. 

V případě, ež svou neúčast neomluvíte, nebo bude doba Vaší omluvy kratší než 3 dny, jsme nuceni účtovat Vám stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku.

 

Neakreditované programy:

Podpora žáka s PAS v kolektivu třídy – seminář pro spolužáky dětí s poruchami autistického spektra
Beseda pro rodiče spolužáků dítěte s PAS
Vzdělávání „šité na míru“ -  v případě zájmu pro vás připravíme vzdělávání, které bude šité na míru na Vámi zvolené téma s konkrétní časovou dotací
Kasuistický seminář
Bálintovská skupina
Více o neakreditovaných programech, kurzech/seminářích „šitých na míru“  pro organizace   v sociálních službách či školská a volnočasová zařízení najdete na: www.jaromirastankova.cz