Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

Nabízené vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy Rodinného Integračního Centra zaměřené na problematiku poruch autistického spektra:

Kurzy s akreditací MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Pro koho jsou kurzy určeny:

učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; metodici prevence; asistenti pedagoga; výchovní poradci; vychovatelé školských zařízení; učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, učitelé SŠ

rodiče a rodinní příslušníci dětí/osob s poruchami autistického spektra

Lektoři kurzů:

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Mgr. Petra Havlová

Časová dotace kurzů:  4, 6 nebo 8 vyučovacích hodin

 

Nabízené kurzy:

 • Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi, s žáky s PAS (4 hod.)
 • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (6 hod.)
 • Rozvoj herních dovedností u dětí, žáků s poruchami autistického spektra (6 hod.)
 • Základní principy a specifika vzdělávání dětí a žáků s Aspergerovým syndromem nebo Vysocefunkčním autismem  (8 hod.)
 • Základní principy a specifika vzdělávání dětí a žáků s PAS s mentálním handicapem (8 hod.)
 • Nácviky komunikačních a sociálních dovedností u dětí a žáků s Aspergerovým syndromem nebo Vysocefunkčním autismem (8 hod.)
 • Rozvoj komunikačních a sociálních  dovedností u dětí, žáků s PAS s mentálním handicapem (8 hod.)

Kurzy nabízíme také jako výjezdní do všech typů škol a zařízení, která nejsou akreditovaná dle zákona MŠMT (dětské skupiny, volnočasové kluby apod.)   

Ceny jsou domlouvány vždy individuálně. Cestovné není zahrnuto v ceně.

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 8 hodin:

(pro skupinu do 10 osob) :   cca 13.000,- Kč

(pro skupinu do 15 osob) :   cca 17.000,- Kč

 

Kurzy s akreditací MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Pro koho jsou kurzy určeny:

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pracovníci ve zdravotnictví, rodiče a rodinní příslušníci dětí/osob s poruchami autistického spektra

Lektorka kurzů:

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

Časová dotace kurzů:  8 nebo 16 hodin

Nabízené kurzy:

 • Úvod do problematiky poruch autistického spektra (8 hod.)
 • Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra  (8 hod.)
 • Workshop - Základní principy a specifika práce s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra (16 hod.)
 • Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem  (8 hod.)
 • Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí/osob s Aspergerovým syndromem nebo Vysokofunkčním autismem (16 hod.)
 • Problémové chování u osob s PAS (16 hod.)
 • Workshop – Rozvoj sociálních a komunikačních  dovedností u dětí/osob s dětským autismem a  mentálním postižením (16 hod.)


Kurzy nabízíme také jako výjezdní do všech typů zařízení poskytujících registrované sociální služby či neregistrované doprovodné služby. 

Ceny jsou domlouvány vždy individuálně. Cestovné není zahrnuto v ceně.

 

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 8 hodin:

(pro skupinu do 10 osob) :  cca 13.000,- Kč

(pro skupinu do 15 osob) :  cca 17.000,- Kč

Orientační cena výjezdního akreditovaného kurzu s časovou dotací 16 hodin:

(pro skupinu do 10 osob) :  cca 27.000,- Kč

(pro skupinu do 15 osob):   cca 30.000 ,- Kč

 

Obecné informace:

Účastník semináře vybere konkrétní kurz. Upozorňujeme, že je důležité vybrat správně požadovanou akreditaci – Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) či Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Prosíme o vyplnění všech dat v přihlašovacím formuláři, která jsou důležitá pro zpracování osvědčení a fakturaci.

Po úhradě semináře, na základě platebních údajů uvedených v potvrzení o přihlášení na seminář, Vám bude zaslána emailem faktura.  Pokud potřebujete bližší informace , kontaktujte paní Ing. Gabrielu Dítětovou - gabriela.ditetova@ric.cz nebo na tel.: 731 697 342.

Pro domluvu konkrétního kurzy, náplně a termínu kontaktujete lektorku Mgr. Jaromíru Staňkovou, DiS. na:  info@jaromirastankova.cz nebo na tel.: 605 418 419.

V ceně kurzu jsou vzdělávací materiály – skripta (tištěná prezentace) a pitný režim.

V případě on-line vzdělávání budou vzdělávací materiály zaslány elektronicky e-mailem. Pitný režim je zajištěn pouze v případě prezenčního vzdělávání.

Minimální počet účastníků bude posouzen dle konkrétního tématu a rozsahu vzdělávání. Účastníci vzdělávací akce jsou povinni předložit před zahájením kurzu potvrzení o jeho zaplacení. Maximální počet je dle jednotlivých kurzů stanoven na 12 - 15 osob. V případě zrušení programu je zaslána informace účastníkům emailem, pokud je to možné, je ihned vypsán náhradní termín kurzu.

Na konci kurzu je vydáno osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou pro vydání osvědčení je účast v plném rozsahu.

 

Stornovací podmínky:

Odesláním přihlašovacího formuláře dochází k závaznému přihlášení účastníka na vybraný kurz.

Omluvit neúčast je možné pouze písemně (e-mailem, SMS) nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním kurzu na: iveta.borovcova@ric.cz nebo na tel.: 730 598 153. V případě neúčasti je možné ve většině kurzů zaregistrovat náhradníka.

Pokud je neúčast omluvena po tomto termínu je účtován stornovací poplatek ve výši 50% účastnického poplatku kurzu. 

V případě, že svou neúčast neomluvíte, nebo bude doba Vaší omluvy kratší než 3 dny, jsme nuceni účtovat Vám stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku.

Neakreditované programy:

 • Podpora žáka s PAS v kolektivu třídy – seminář pro spolužáky dětí s poruchami autistického spektra
 • Beseda pro rodiče spolužáků dítěte s PAS
 • Vzdělávání „šité na míru“ -  v případě zájmu pro vás připravíme vzdělávání, které bude šité na míru na Vámi zvolené téma s konkrétní časovou dotací
 • Kasuistický seminář
 • Bálintovská skupina

Více o neakreditovaných programech, kurzech/seminářích „šitých na míru“  pro organizace v sociálních službách, či školská a volnočasová zařízení najdete na: www.jarkastankova.cz