Světový den porozumění autismu
Podpořte s námi celosvětovou kampaň "LIGHT IT UP BLUE" na podporu osob s autismem a ROZSVIŤME SE MODŘE. Více informací o našich akcích ke Světovému dni porozumění autismu najdete níže.
Omezení integračních a aktivizačních aktivit RIC
Z důvodu prodloužení nouzového stavu jsme nuceni omezit do odvolání skupinové integrační aktivity a aktivizační služby. Děkujeme za pochopení.
RIC získalo počítače do rodin
Děkujeme firmě MATRIX CZ s.r.o. za sestavení 4 ks počítačových sestav pro naše klienty sociálních služeb a samozřejmě firmě Teleperformance CZ, a.s. za věcný dar v podobě počítačových komponentů. Počítače, které jsme získali pro naše klienty již mají své majitele.
Zvýhodněný daňový odpis
Daňová novela umožní soukromým dárcům zvýhodněný daňový odpis za rok 2020 a 2021 až do výše 30% základu daně. Jak na to najdete v našich Aktualitách.

Kontakty

Rodinné Integrační Centrum z.s.

IČO: 27026728

Email: info@ric.cz

Datová schránka: ef465rg

Zapsaný spolek vedený ve Spolkovém rejstříku u KS v Hradci Králové, spisová značka L 5937.

Údaje pro platbu

Číslo účtu: 35-4976500267/0100

Důvod platby VS
Příměstský tábor pro děti s PAS 111
Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s PAS 222
Členský poplatek RIC 333
Áčko - volnočasová integrační aktivita 444
Víkendové hlídání pro děti s PAS 555
Rodičovská skupina - Hudební aktivita 666
Rodičovská skupina - Pohybová aktitita 777
Služba Doprovázení a péče o dítě/osobu se ZP, SP 888
Ostatní 999

Sídlo organizace

Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice

Kontaktní místo

Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun

 

Komenského 324, 563 01 Lanškroun

Vedení RIC

Ředitelka organizace

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
tel.: 739 025 071
email: hana.janikova@ric.cz, info@ric.cz

 

Ekonomka/hospodářka

Mgr. Pavla Vltavská, MBA
tel.: 733 158 340
email: pavla.vltavska@ric.cz

 

Účetní

Ing. Gabriela Dítětová
tel.: 731 697 342
email: gabriela.ditetova@ric.cz

 

Služby pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami (SP)

Koordinátorka služeb - Lanškroun

Bc. Lenka Davidová, DiS.
tel.: 603 198 678
email: lenka.davidova@ric.cz

 

Koordinátorka služeb - Pardubice,
projektová manažerka

Bc. Iveta Borovcová
tel.: 730 598 153
email: iveta.borovcova@ric.cz

 

Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce

Bc. Iva Pohlová, DiS.
tel.: 605 200 110
email: iva.pohlova@ric.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o službu RP

 

Mgr. Kateřina Petrová
tel.: 731 697 438
email: katerina.petrova@ric.cz

 

Mgr. Kateřina Seidenglanzová
tel.: 731 591 841
email: katerina.seidenglanzova@ric.cz

 

Dagmar Prošková, DiS.
tel.: 731 142 087
email: dagmar.proskova@ric.cz

 

Martin Vařejčko, DiS.
tel.: 734 283 139
email: martin.varejcko@ric.cz

 

Mgr. Hana Jírů
tel.: 730 574 257
email: hana.jiru@ric.cz

 

Bc. Kristýna Jalakša
tel.: 731 591 840
email: kristyna.jalaksa@ric.cz

 

Mgr. Marcela Bucháčková
tel.: 734 283 138
email: marcela.buchackova@ric.cz

 

Šárka Junková, DiS.
tel.: 604 706 818
email: sarka.junkova@ric.cz

 

Bc. Lenka Davidová, DiS.
tel.: 603 198 678
email: lenka.davidova@ric.cz

Psychoterapeutka

 

Mgr. et Mgr. Alice Medříková
tel.: 730 551 619
email: alice.medrikova@ric.cz

Psycholožka

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

Mgr. Kateřina Petrová
tel.: 731 697 438
email: katerina.petrova@ric.cz

Kontaktní osoba pro zájemce o službu SAS

 

Klára Milaberská, DiS.
tel.: 730 598 154
email: klara.milaberska@ric.cz

 

Bc. Iva Pohlová, DiS.
tel.: 605 200 110
email: iva.pohlova@ric.cz

 

Mgr. Kateřina Seidenglanzová
tel.: 731 591 841
email: katerina.seidenglanzova@ric.cz

 

Dagmar Prošková, DiS.
tel.: 731 142 087
email: dagmar.proskova@ric.cz

 

Martin Vařejčko, DiS.
tel.: 734 283 139
email: martin.varejcko@ric.cz

 

Mgr. Hana Jírů
tel.: 730 574 257
email: hana.jiru@ric.cz

 

Bc. Martin Bezdíček, MBA
tel.: 730 574 225
email: martin.bezdicek@ric.cz

 

Bc. Kristýna Jalakša
tel.: 731 591 840
email: kristyna.jalaksa@ric.cz

 

Šárka Junková, DiS.
tel.: 604 706 818
email: sarka.junkova@ric.cz

 

Mgr. Marcela Bucháčková
tel.: 734 283 138
email: marcela.buchackova@ric.cz

 

Mgr. Jaroslav Frič
tel.: 734 862 329
email: jaroslav.fric@ric.cz

 

Bc. Iveta Borovcová
tel.: 730 598 153
email: iveta.borovcova@ric.cz

 

Gabriela Šilarová
tel.: 604 674 480
email: gabriela.silarova@ric.cz

Pracovnice v sociálních službách

 

Bc. Lenka Davidová, DiS.
tel.: 603 198 678
email: lenka.davidova@ric.cz

Psychoterapeutka

 

Mgr. et Mgr. Alice Medříková
tel.: 730 551 619
email: alice.medrikova@ric.cz

Psycholožka

 

Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

Klára Milaberská, DiS.
tel.: 730 598 154
email: klara.milaberska@ric.cz

 

Bc. Martin Bezdíček, MBA
tel.: 730 574 225
email: martin.bezdicek@ric.cz

 

Mgr. Jaroslav Frič
tel.: 734 862 329
email: jaroslav.fric@ric.cz

 

Bc. Iveta Borovcová
tel.: 730 598 153
email: iveta.borovcova@ric.cz

 

Gabriela Šilarová
tel.: 604 674 480
email: gabriela.silarova@ric.cz

Pracovnice v sociálních službách

 

Mgr. et Mgr. Alice Medříková
tel.: 730 551 619
email: alice.medrikova@ric.cz

Psycholožka