Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

Homesharing pro rodiny s dětmi s autismem v Pardubickém kraji

Registrační číslo projektu:  CZ.03.02.02/00/22_017/0000473

Cíle a výsledky projektu

Obecným cílem projektu "Homesharing pro rodiny s dětmi s PAS v Pardubickém kraji" je pomocí rozšíření služby Homesharing předcházet nežádoucím negativním vlivům, které mohou limitovat až ohrožovat rodiny s dětmi s PAS a posílit možnosti přirozeného začlenění samotných dětí s PAS do společnosti.

Výsledkem projektu je zachovat 15 spárovaných rodin a získání 8 nových spárovaných rodin.

Výsledky evaluace budou použity pro zkvalitnění péče o rodiny v Homesharingu.

Stručný popis projektu

Záměrem předkládaného projektu je podpora a rozšíření služby Homesharing, která byla pilotně ověřena v letech 2019 - 2021. Konkrétně se jedná o zvýšení kapacity služby o 8 rodin z Pardubického kraje, které jsou ohrožené z důvodu těžce hendikepovaného dítěte s PAS. Podpora bude poskytována hendikepovaným dětem, ale i jejich pečujícím osobám, a to prostřednictvím realizačního týmu, ale zejména formou komunitní pomoci (komunitní pobytové služby) poskytované vyškolenými Hostiteli pod dohledem pracovníků RIC.

V rámci jednotlivých aktivit projektu bude provedena náborová kampaň pro získání Hostitelů a Klientů. Hostitelé projdou vzděláváním a přípravnými aktivitami na Homesharing. Klientské rodiny jsou připravovány na Homestaring setkáváním s pracovníky RIC, vyplněním dotazníku, setkáváním s psychoterapeutem apod. S vhodnými Hostiteli a Klienty probíhá proces párování a následně je poskytován Homesharing v Hostitelských rodinách. Při celém procesu jsou k dispozici pracovníci RIC, kteří podporují obě strany při poskytování Hostitelské péče. Důležitou klíčovou aktivitou je evaluace celého procesu, která vyhodnotí dopad projektu.