Již brzy nová služba BIOFEEDBACK/ILF
Do praxe naší organizace plánujeme brzy zavést moderní neurotechnologie EEG Biofeedback/ILF a tím propojit technický a netechnický přístup ke klientovi. Sledujte náš web a facebook.
Děkujeme našim dárcům za podporu
Díky našim podporovatelům jsme mohli v náročném covidovém období podpořit rodiny s dětmi se zdravotním postižením a poskytnout jim možnost odlehčení od náročné péče. Děkujeme: Nadace Lenky a Romana Šmidberských, Dětský mozek, KONZUM, Iniciativa spolu silnější.
Besedy pro spolužáky dětí s PAS
Tento preventivní program působí na vytváření respektujícího třídního klimatu ve třídě se žákem s PAS. Více informací se dozvíte pod záložkou "Služby"

Besedy pro spolužáky

Besedy pro spolužáky dětí s PAS

 

Jedná se o preventivní program určený k realizaci ve školském prostředí.

Pro rodiče:

Máte dítě s autismem na ZŠ, SOU nebo SOŠ?

Chcete, aby byly bezpečnou formou předány informace o autismu jeho spolužákům?

Myslíte si, že by pochopení autismu mohlo napomoct zlepšení vztahů ve třídě?

Pro žáka:

Nevíš, jak ve škole mluvit o svém autismu?

Setkáváš se s nepochopením ze strany spolužáků a nevíš si s tím rady?

Vnímáš, že tě spolužáci neberou a cítíš se kvůli tomu špatně?

Pro učitele:

Máte ve třídě žáka s autismem?

Snažíte se o jeho zapojení do třídního kolektivu?

Vnímáte, že spolužáci nerozumí projevům vašeho žáka s autismem?

 

Co jsou Besedy pro spolužáky a k čemu slouží?

Besedy pro spolužáky napomáhají pedagogickým pracovníkům preventivně působit na vytváření respektujícího třídního klimatu ve třídě se žákem s PAS. Odborní pracovníci během besedy žáky seznámí s problematikou PAS, tzn., předají obecné informace, seznámí s projevy PAS a pomohou porozumět konkrétnímu chování spolužáka s PAS plynoucí z jeho diagnózy. Tím pomáhají i žákovi s PAS a jeho rodině bezpečnou formou komunikovat své potřeby.

 

Cíle:

·         Pochopení symptomatiky PAS a z ní plynoucích projevů žáka/studenta s PAS.

·         Objasnění chování a jednání žáka/studenta s PAS.

·         Pomoc při propojení triády (žák/student vs. spolužák vs. pedagogický pracovník).

·         Pojmenování a ošetření potřeb třídního kolektivu.

 

Besedy pro spolužáky jsou určené pro třídní kolektivy se žákem s PAS ze ZŠ, SOU a SOŠ v kraji: Pardubickém, Královéhradeckém, Vysočina, Středočeském, Jihomoravském.