Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

Besedy pro spolužáky

Besedy pro spolužáky dětí s PAS

 

Jedná se o preventivní program určený k realizaci ve školském prostředí.

Pro rodiče:

Máte dítě s autismem na ZŠ, SOU nebo SOŠ?

Chcete, aby byly bezpečnou formou předány informace o autismu jeho spolužákům?

Myslíte si, že by pochopení autismu mohlo napomoct zlepšení vztahů ve třídě?

Pro žáka:

Nevíš, jak ve škole mluvit o svém autismu?

Setkáváš se s nepochopením ze strany spolužáků a nevíš si s tím rady?

Vnímáš, že tě spolužáci neberou a cítíš se kvůli tomu špatně?

Pro učitele:

Máte ve třídě žáka s autismem?

Snažíte se o jeho zapojení do třídního kolektivu?

Vnímáte, že spolužáci nerozumí projevům vašeho žáka s autismem?

 

Co jsou Besedy pro spolužáky a k čemu slouží?

Besedy pro spolužáky napomáhají pedagogickým pracovníkům preventivně působit na vytváření respektujícího třídního klimatu ve třídě se žákem s PAS. Odborní pracovníci během besedy žáky seznámí s problematikou PAS, tzn., předají obecné informace, seznámí s projevy PAS a pomohou porozumět konkrétnímu chování spolužáka s PAS plynoucí z jeho diagnózy. Tím pomáhají i žákovi s PAS a jeho rodině bezpečnou formou komunikovat své potřeby.

 

Cíle:

·         Pochopení symptomatiky PAS a z ní plynoucích projevů žáka/studenta s PAS.

·         Objasnění chování a jednání žáka/studenta s PAS.

·         Pomoc při propojení triády (žák/student vs. spolužák vs. pedagogický pracovník).

·         Pojmenování a ošetření potřeb třídního kolektivu.

 

Besedy pro spolužáky jsou určené pro třídní kolektivy se žákem s PAS ze ZŠ, SOU a SOŠ v kraji: Pardubickém, Královéhradeckém, Vysočina, Středočeském, Jihomoravském.