Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

Ing. Eva Černá, Ph.D., Martin Vařejčko, DiS., Věra Petlanová Zychová, DiS., Bc. Lenka Davidová, DiS.


Ing. Eva Černá, Ph.D.

Jako absolventka Vysoké školy chemicko-technologické se profesně věnovala projektovému řízení výzkumných projektů v oblasti vývoje medicínských aplikací. Poté, co jí do života vstoupilo dítě s poruchou autistického spektra, se začala zabývat možnostmi podpory rodin s dětmi s autismem a doplnila své vzdělání o obor Sociální práce. V autistické komunitě se pohybuje více než 7 let. Zkušenosti pro lektorskou činnost čerpá z četných kontaktů s dětmi (osobami) s PAS v rámci svého profesního i osobního života. V současnosti působí v Rodinném Integračním Centru jako koordinátorka služby Homesharing.

Bc. Lenka Davidová, DiS.

V Rodinném Integračním Centru z.s. působí nyní jako psychoterapeutka a lektorka kurzů. V sociálních službách se pohybuje více než 15 let při práci s různými cílovými skupinami. Od roku 2011 nabízí terapie i ve své soukromé praxi.

Mimo psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze absolvovala řadu dalších dlouhodobých vzdělávacích výcviků v oblasti traumaterapie, poruch attachmentu, krizové intervence, poradenství v oblasti závislostí, muzikoterapie a dalších řadu krátkodobějších kurzů a školení zaměřených na práci s klienty v různých obtížných situacích.

Specializuje se na oblasti posílení vztahu mezi pečující osobou a dítětem, práci s krizí a traumatem, zvládání různých náročných situací v životě, duševní onemocnění, obtíže v mezilidských vztazích, rozvoj osobnosti, vztahové krize, hledání životního smyslu a naplnění. Jejími klienty jsou jak děti, tak dospělí.

Martin Vařejčko, DiS.

Martin vystudoval obor sociální práce na Vyšší Odborné Škole Gustava Habrmana v České Třebové. Od roku 2006 se pohybuji v sociálních službách. Má zkušenosti napříč několika cílovými skupinami ať už jako pracovník přímé péče nebo jako koordinátor několika sociálních služeb. Od roku 2015 pracuje v Rodinném Integračním Centru na pozici sociálního pracovníka v rané péči pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce a na pozici sociálního pracovníka v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. Ve své práci se potkává s lidmi na spektru autismu od raného věku až po dospělost, s lidmi bez přidruženého postižení nebo s ním, ať už se jedná o mentální retardace, ADHD apod. Pod Rodinným Integračním Centrem se věnuje dále besedám pro spolužáky, jejichž smyslem je začlenění dětí s PAS do třídního kolektivu od základních škol až po středoškolské obory a zároveň se podílí na lektorské činnosti pro pedagogy.

Věra Petlanová Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019. K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem. Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.