Významné ocenění v kategorii Péče v sociálních službách
Vážíme si toho, že jsme se stali vítězi v kategorii Péče v sociálních službách za inovaci Homesharing pro rodiny s dětmi s PAS v Pardubickém kraji.
NEUROFEEDBACK V RIC
Od ledna jsme začaly poskytovat novou službu Neurofeedback. Více informací naleznete v letáku Neurofeedback ve složce "Dokumenty".
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"

Rozvoj herních dovedností u dětí, žáků s poruchami autistického spektra - Pardubice

Účastníci se seznámí se specifiky a obtížemi v oblasti zájmů a hry u dětí s poruchami autistického spektra. Kurz je zaměřen především na děti předškolního a mladšího školního věku (s i bez mentálního opoždění) a na starší děti s přidruženým mentálním handicapem. Stěžejní část kurzu je věnována především rozvoji preverbálních dovedností a nácviku hry. Účastníkům bude k dispozici i praktický zásobník aktivit a her k nacvičování samostatné, paralelní, střídavé i kooperační hry v praxi.  Kurz má teoretickou a praktickou část.

Pro koho je kurz určen:

Učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; metodici prevence; asistenti pedagoga; výchovní poradci; vychovatelé školských zařízení; učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Náplň kurzu:

Diagnostická triáda

Zájmy a hra u dětí s PAS – obtíže a deficity

Praktická úloha – nefunkční hra a rutinní činnost

Preverbální dovedností jako základ komunikace

Rozvoj očního kontaktu a jak na něj

Napodobování (imitace)

Videozáznam Imitace

Nácvik hry, praktický nácvik „připojování se“

 Nácvik samostatné hry

Používání videoscénářů

Nácvik paralelní hry

Nácvik střídavé hry

Praktický nácvik střídavé hry – zásobník aktivit a her

Nácvik kooperační hry

Praktický nácvik kooperační hry – zásobník aktivit a her

Po ukončení kurzu Vám bude vydáno osvědčení.

V případě, že po přihlášení nedostanete žádné informace ke vzdělávací aktivitě, zkontrolujte si složku SPAM ve Vašem emailu.


Časová dotace 6 hodin
Datum 16.03. 2023 od 13:30 - 18:00 hod
Místo konání prostory Rodinného Integračního Centra, nám. Republiky 2686, Pardubice (vchod z ulice Jindřišská)
Lektor Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace MŠMT
Cena 1.600,- Kč; 1.300,- Kč (pro členy RIC) (v ceně jsou tištěné materiály a pitný režim po celou dobu kurzu)
Volná místa 15 / 15

Přihláška do kurzu

Účastník

slouží k potvrzení přihlášky

Fakturační údaje

slouží k zaslání faktury

Uděluji Rodinnému Integračnímu Centru z.s., IČO 27026728, se sídlem Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice, jako správci, výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, tj. jména, příjmení, email, telefon. Souhlasím i s pořizováním, uchováváním a zveřejňováním fotografií. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na adrese info@ric.cz. Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.