Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Sviťme modře
2. duben je Celosvětovým dnem na podporu porozumění autismu. Modrým svícením či jiným modrým zapojením vyjádříte podporu osobám s autismem. "LIGHT IT UP BLUE".

Rozvoj herních dovedností u dětí, žáků s poruchami autistického spektra - Pardubice

Kurz již proběhl. Nelze se přihlásit.

Účastníci se seznámí se specifiky a obtížemi v oblasti zájmů a hry u dětí s poruchami autistického spektra. Kurz je zaměřen především na děti předškolního a mladšího školního věku (s i bez mentálního opoždění) a na starší děti s přidruženým mentálním handicapem. Stěžejní část kurzu je věnována především rozvoji preverbálních dovedností a nácviku hry. Účastníkům bude k dispozici i praktický zásobník aktivit a her k nacvičování samostatné, paralelní, střídavé i kooperační hry v praxi.  Kurz má teoretickou a praktickou část.

Pro koho je kurz určen:

Učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; metodici prevence; asistenti pedagoga; výchovní poradci; vychovatelé školských zařízení; učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Náplň kurzu:

Diagnostická triáda

Zájmy a hra u dětí s PAS – obtíže a deficity

Praktická úloha – nefunkční hra a rutinní činnost

Preverbální dovedností jako základ komunikace

Rozvoj očního kontaktu a jak na něj

Napodobování (imitace)

Videozáznam Imitace

Nácvik hry, praktický nácvik „připojování se“

 Nácvik samostatné hry

Používání videoscénářů

Nácvik paralelní hry

Nácvik střídavé hry

Praktický nácvik střídavé hry – zásobník aktivit a her

Nácvik kooperační hry

Praktický nácvik kooperační hry – zásobník aktivit a her

Po ukončení kurzu Vám bude vydáno osvědčení.

V případě, že po přihlášení nedostanete žádné informace ke vzdělávací aktivitě, zkontrolujte si složku SPAM ve Vašem emailu.


Časová dotace 6 hodin
Datum 16.03. 2023 od 13:30 - 18:00 hod
Místo konání prostory Rodinného Integračního Centra, nám. Republiky 2686, Pardubice (vchod z ulice Jindřišská)
Lektor Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace MŠMT
Cena 1.750,- Kč; 1.400,- Kč (pro členy RIC) (v ceně jsou tištěné materiály a pitný režim po celou dobu kurzu)