Významné ocenění v kategorii Péče v sociálních službách
Vážíme si toho, že jsme se stali vítězi v kategorii Péče v sociálních službách za inovaci Homesharing pro rodiny s dětmi s PAS v Pardubickém kraji.
NEUROFEEDBACK V RIC
Od ledna jsme začaly poskytovat novou službu Neurofeedback. Více informací naleznete v letáku Neurofeedback ve složce "Dokumenty".
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"

Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi, žáky s PAS - Pardubice

Účastníci se seznámí se základními způsoby a strategiemi práce vycházející především z metodiky strukturovaného učení. Základní desatero vyplývá z diagnózy PAS. Přestože způsoby práce musí být vždy individuálně přizpůsobené na míru každému jednotlivci, existují základní pravidla a strategie, které obecně při uplatňování v praxi napomáhají úspěšnosti výchovně vzdělávacího procesu. Tolerance, akceptace jinakosti, hledání alternativních a nadstandardních způsobů řešení by měly být tématy, nad kterými se účastníci budou, po absolvování kurzu, v praxi zamýšlet.

Pro koho je kurz určen:

Učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; metodici prevence; asistenti pedagoga; výchovní poradci; vychovatelé školských zařízení; učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií, učitelé SŠ.


Po ukončení vzdělávací akce bude vystaveno osvědčení.

V případě, že po přihlášení nedostanete žádné informace ke vzdělávací aktivitě, zkontrolujte si složku SPAM ve Vašem emailu.


Časová dotace 4 hodin
Datum 16.03. 2023 od 9:00 - 13:00 hod
Místo konání prostory Rodinného Integračního Centra z.s., Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice (vchod z ulice Jindřišská)
Lektor Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace MŠMT
Cena 1.100,- Kč; 800,- Kč pro členy RIC (v ceně je pitný režim po celou dobu kurzu a tištěné materiály)
Volná místa 15 / 15

Přihláška do kurzu

Účastník

slouží k potvrzení přihlášky

Fakturační údaje

slouží k zaslání faktury

Uděluji Rodinnému Integračnímu Centru z.s., IČO 27026728, se sídlem Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice, jako správci, výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, tj. jména, příjmení, email, telefon. Souhlasím i s pořizováním, uchováváním a zveřejňováním fotografií. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na adrese info@ric.cz. Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.