Rodičovské skupiny s hudební a pohybovou aktivitou
Vážení rodiče, Od září pro Vás a Vaše děti opět plánujeme rodičovské skupiny „Zpívánky s Bóďou“, které se budou konat každý pátek v RIC na adrese nám. Republiky 2686, Pardubice. Termín zahájení je 11. 9. 2020 a poslední aktivita zpívánek bude 11. 12. 2020. Aktivita bude probíhat vždy v čase 9,30 – 11,00 hod. Pokud máte vážný zájem se účastnit, nahlaste se mi, prosím, prostřednictvím emailu – aneta.bouskova@ric.cz. Těšíme se na Vás.
Homesharing má první spárovanou rodinu.
Martinka má za sebou první návštěvu v Hostitelské rodině. První kontakty rodin probíhají v prostředí, které malý klient dobře zná a kde se cítí bezpečně. Schůzky z počátku probíhají za přítomnosti rodiče, teprve postupně začíná se svými nejbližšími navštěvovat hostitelskou rodinu a připravovat se tam na samostatný pobyt.
RIC získalo počítače do rodin
Děkujeme firmě MATRIX CZ s.r.o. za sestavení 4 ks počítačových sestav pro naše klienty sociálních služeb a samozřejmě firmě Teleperformance CZ, a.s. za věcný dar v podobě počítačových komponentů. Počítače, které jsme získali pro naše klienty již mají své majitele.

Základy šetrné sebeobrany pro pedagogické pracovníky

Účastníci se seznámí s postupy, jak správně zvládat problémové a agresivní chování osob ve školách a školských zařízeních včetně nácviků šetrné sebeobrany. Kurz je prakticky zaměřen – modelové situace, nácvik.

Pro koho je kurz určen:

Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, trenéři sportovních škol, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, učitelé VOŠ, pedagogové volného času, asistent pedagoga, výchovní poradci.

 

Náplň kurzu:

 • Zvládání a řešení agrese
 • Základní pravidla školní třídy – prevence problémového chování
 • Emocionální reakce v zátěžových situacích
 • Taktické postupy a strategie v sebeobraně
 • Prostředky v sebeobraně
 • Hmaty, chvaty
 • Střehy
 • Přemístění, přesun, vzdálenost v sebeobraně
 • Zranitelná místa na lidském těle
 • Obrana proti kopům a úderům
 • Obrana proti úchopu za oděv, škrcení, obejmutí

 

 

 


Časová dotace 8 hodin
Datum 2020 (9,00 – 16,00 hodin) termín dle zadavatele
Místo konání prostory Rodinného Integračního Centra z.s., Prodloužená 278, 530 09 Pardubice
Lektor Bc. Martin Bezdíček, MBA
Akreditace MŠMT
Cena Cena – 990,- Kč (v ceně pitný režim po dobu konání kurzu)
Volná místa 8 / 8

Přihláška do kurzu

Slouží k potvrzení rezervace