Světový den porozumění autismu
Podpořte s námi celosvětovou kampaň "LIGHT IT UP BLUE" na podporu osob s autismem a ROZSVIŤME SE MODŘE. Více informací o našich akcích ke Světovému dni porozumění autismu najdete níže.
Omezení integračních a aktivizačních aktivit RIC
Z důvodu prodloužení nouzového stavu jsme nuceni omezit do odvolání skupinové integrační aktivity a aktivizační služby. Děkujeme za pochopení.
RIC získalo počítače do rodin
Děkujeme firmě MATRIX CZ s.r.o. za sestavení 4 ks počítačových sestav pro naše klienty sociálních služeb a samozřejmě firmě Teleperformance CZ, a.s. za věcný dar v podobě počítačových komponentů. Počítače, které jsme získali pro naše klienty již mají své majitele.
Zvýhodněný daňový odpis
Daňová novela umožní soukromým dárcům zvýhodněný daňový odpis za rok 2020 a 2021 až do výše 30% základu daně. Jak na to najdete v našich Aktualitách.

ON-LINE Úvod do problematiky poruch autistického spektra

Účastníci se seznámí se základními pojmy v oblasti poruch autistického spektra, získají přehled o projevech dětí s poruchami autistického spektra, o deficitech v komunikaci, sociální interakci a představivosti. Probrány budou jednotlivé typy poruch autistického spektra. Jedná se o obecný úvod do problematiky poruch autistického spektra, o vhled do dané problematiky – určeno pro začátečníky. Kurz je zaměřen prakticky – modelové situace, příklady, kazuistiky.

Pro koho je kurz určen:

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.

Rodiče a rodinní příslušníci s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra.

Pro širokou veřejnost.

Náplň kurzu:

Obecný úvod do problematiky PAS
Charakteristické projevy PAS (příčina, diagnostická triáda)
Komunikace a její deficity
Sociální interakce
Představivost, zájmy, hra
Nespecifické rysy a specifika v chování
Jednotlivé typy poruch autistického spektra
Základní principy a zásady práce s dítětem/osobami s PAS – rady a poznatky z praxe

Termín přihlášení: 19. 4. 2021

Bližší informace o úhradě kurzu - viz Obecné informace o vzdělávacích kurzech RIC na webu RIC - záložka Vzdělávání - seznam nabízených vzdělávacích kurzů - Obecné informace o vzdělávacích kurzech RIC.


Časová dotace 8 hodin
Datum 28. 4. 2021 (od 9:30 - 12:30 a následně od 15:30 - 18:30 h)
Místo konání on-line forma
Lektor Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace MPSV
Cena 1.200,-- Kč; 800,-- Kč pro klienty RIC (se zaplaceným členským poplatkem 2021)
Volná místa 8 / 15

Přihláška do kurzu

Slouží k potvrzení rezervace