Světový den porozumění autismu
Podpořte s námi celosvětovou kampaň "LIGHT IT UP BLUE" na podporu osob s autismem a ROZSVIŤME SE MODŘE. Více informací o našich akcích ke Světovému dni porozumění autismu najdete níže.
Omezení integračních a aktivizačních aktivit RIC
Z důvodu prodloužení nouzového stavu jsme nuceni omezit do odvolání skupinové integrační aktivity a aktivizační služby. Děkujeme za pochopení.
RIC získalo počítače do rodin
Děkujeme firmě MATRIX CZ s.r.o. za sestavení 4 ks počítačových sestav pro naše klienty sociálních služeb a samozřejmě firmě Teleperformance CZ, a.s. za věcný dar v podobě počítačových komponentů. Počítače, které jsme získali pro naše klienty již mají své majitele.
Zvýhodněný daňový odpis
Daňová novela umožní soukromým dárcům zvýhodněný daňový odpis za rok 2020 a 2021 až do výše 30% základu daně. Jak na to najdete v našich Aktualitách.

Problémové chování u osob s PAS - Pardubice

Účastníci se seznámí s pojmem problémové chování. Budou schopni rozpoznat spouštěče a příčiny problémového chování. Získají ucelený pohled o terapeutickém přístupu řešícím problémové chování. Frekventanti zjistí své možnosti při řešení fyzické, verbální agrese osoby s PAS, prakticky se naučí nastavovat krizové scénáře pro konkrétní klienty. Součástí kurzu je řada příkladů, modelových situací, kazuistik.

Pro koho je kurz určen:

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.

Rodiče a rodinní příslušníci s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra.

Pro širokou veřejnost.

Náplň kurzu:

Co je problémové chování? Spouštěče problémového chování
Behaviorální terapie v praxi, prevence, terapeutické a krizové následky
Sociální klíč – rozpoznání sociálních klíčů na ukázkách
Změna problémového chování – stanovení potřeb, příčiny problémového chování, základní hierarchie lidských potřeb, frustrace z nefunkční komunikace
Analýza prostředí, činností a volného času – primární a sekundární vlivy – složitost, doba, zábava, smysl?
Diferenční zpevňování (druhy zpevňování, odměny – materiální, činnostní, sociální)
Co odměňovat? Averzivní tlumení – tresty
Terapie organizace, terapie personálu, terapie klienta
Fyzická agrese – možnosti personálu v případě fyzické agrese, používání restriktivních opatření
Kyvadlo incidentu fyzické agrese
Krizový scénář pro zvládání fyzické agrese, verbální agrese

Termín přihlášení: do 31. 5. 2021.

Bližší informace o úhradě kurzu - viz Obecné informace o vzdělávacích kurzech RIC na webu RIC - záložka Vzdělávání - seznam nabízených vzdělávacích kurzů - Obecné informace o vzdělávacích kurzech RIC.


Časová dotace 16 hodin
Datum 2 - 3. 6. 2021 (od 9:30 - 16:30 hod.)
Místo konání prostory Rodinného Integračního Centra, nám. Republiky 2686, Pardubice (vchod z ulice Jindřišská)
Lektor Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace MPSV
Cena 2.690,-- Kč, 1.200,-- Kč pro klienty RIC (se zaplaceným členským poplatkem 2021) (v ceně materiály)
Volná místa 14 / 15

Přihláška do kurzu

Slouží k potvrzení rezervace