Rodičovské skupiny s hudební a pohybovou aktivitou
Vážení rodiče, Od září pro Vás a Vaše děti opět plánujeme rodičovské skupiny „Zpívánky s Bóďou“, které se budou konat každý pátek v RIC na adrese nám. Republiky 2686, Pardubice. Termín zahájení je 11. 9. 2020 a poslední aktivita zpívánek bude 11. 12. 2020. Aktivita bude probíhat vždy v čase 9,30 – 11,00 hod. Pokud máte vážný zájem se účastnit, nahlaste se mi, prosím, prostřednictvím emailu – aneta.bouskova@ric.cz. Těšíme se na Vás.
Homesharing má první spárovanou rodinu.
Martinka má za sebou první návštěvu v Hostitelské rodině. První kontakty rodin probíhají v prostředí, které malý klient dobře zná a kde se cítí bezpečně. Schůzky z počátku probíhají za přítomnosti rodiče, teprve postupně začíná se svými nejbližšími navštěvovat hostitelskou rodinu a připravovat se tam na samostatný pobyt.
RIC získalo počítače do rodin
Děkujeme firmě MATRIX CZ s.r.o. za sestavení 4 ks počítačových sestav pro naše klienty sociálních služeb a samozřejmě firmě Teleperformance CZ, a.s. za věcný dar v podobě počítačových komponentů. Počítače, které jsme získali pro naše klienty již mají své majitele.

Problémové chování u osob s PAS - Pardubice

Účastníci se seznámí s pojmem problémové chování. Budou schopni rozpoznat spouštěče a příčiny problémového chování. Získají ucelený pohled o terapeutickém přístupu řešícím problémové chování. Frekventanti zjistí své možnosti při řešení fyzické, verbální agrese osoby s PAS, prakticky se naučí nastavovat krizové scénáře pro konkrétní klienty. Součástí kurzu je řada příkladů, modelových situací, kazuistik.

Pro koho je kurz určen:

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.

Rodiče a rodinní příslušníci s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra.

Pro širokou veřejnost.

Náplň kurzu:

Co je problémové chování? Spouštěče problémového chování
Behaviorální terapie v praxi, prevence, terapeutické a krizové následky
Sociální klíč – rozpoznání sociálních klíčů na ukázkách
Změna problémového chování – stanovení potřeb, příčiny problémového chování, základní hierarchie lidských potřeb, frustrace z nefunkční komunikace
Analýza prostředí, činností a volného času – primární a sekundární vlivy – složitost, doba, zábava, smysl?
Diferenční zpevňování (druhy zpevňování, odměny – materiální, činnostní, sociální)
Co odměňovat? Averzivní tlumení – tresty
Terapie organizace, terapie personálu, terapie klienta
Fyzická agrese – možnosti personálu v případě fyzické agrese, používání restriktivních opatření
Kyvadlo incidentu fyzické agrese
Krizový scénář pro zvládání fyzické agrese, verbální agrese

Termín přihlášení: do 6. 1. 2021.

Bližší informace o úhradě kurzu - viz Obecné informace o vzdělávacích kurzech RIC na webu RIC - záložka Vzdělávání - seznam nabízených vzdělávacích kurzů - Obecné informace o vzdělávacích kurzech RIC.


Časová dotace 16 hodin
Datum 20. - 21. 1. 2021 (Pardubice 9.30 - 16.30 h)
Místo konání prostory Rodinného Integračního Centra z.s., Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice (vchod z ulice Jindřišská)
Lektor Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace MPSV
Cena 2.690,-- Kč, 1.200,-- Kč pro klienty RIC (se zaplaceným členským poplatkem 2020) (v ceně pitný režim po dobu konání kurzu, tištěné materiály)
Volná místa 13 / 15

Přihláška do kurzu

Slouží k potvrzení rezervace