PF 2021
K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2021 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a úspěšnou spolupráci.
Omezení integračních a aktivizačních aktivit RIC
Z důvodu prodloužení nouzového stavu jsme nuceni omezit do konce ledna 2021 skupinové integrační aktivity a aktivizační služby. Děkujeme za pochopení.
RIC získalo počítače do rodin
Děkujeme firmě MATRIX CZ s.r.o. za sestavení 4 ks počítačových sestav pro naše klienty sociálních služeb a samozřejmě firmě Teleperformance CZ, a.s. za věcný dar v podobě počítačových komponentů. Počítače, které jsme získali pro naše klienty již mají své majitele.

Beseda pro rodiče spolužáků dítěte s PAS

Beseda je určena rodičům spolužáků ve třídě, ve které se vzdělává dítě s poruchami autistického spektra. Rodičům je vysvětlena podstata handicapu a symptomatiky PAS. Velká část besedy je postavena na konkrétních otázkách, se kterými rodiče na besedu přicházejí. Důraz je kladen na vedení vzájemného dialogu mezi rodiči a lektorkou. Cílem besedy je informovat rodiče o tom, že třídu navštěvuje dítě s PAS, o jeho možných projevech a formě pomoci, pro co nejlepší začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy.

Besedy se neúčastní rodiče žáka s PAS, pedagogický personál se účastní besedy po domluvě s lektorem.

Maximální kapacita účastníků na besedě je 20 osob. Vyšší počet účastníků lze domluvit individuálně.

Délka besedy je 60 minut.

Cena besedy pro max. 20 účastníků zahrnuje: dohodnutí zakázky, přípravu lektora na besedu – 1 hod., besedu v délce trvání 60 minut

Cestovné dle dohody bude přičteno k ceně semináře.

Lektor: Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

 


Časová dotace 1 hodin
Datum 1. 1. - 31. 12. 2020 (dle dohody)
Místo konání Dle dohody zadavatele
Lektor Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace není
Cena Dle dohody se zadavatelem
Volná místa 20 / 20

Přihláška do kurzu

Slouží k potvrzení rezervace