Rodičovské skupiny s hudební a pohybovou aktivitou
Vážení rodiče, Od září pro Vás a Vaše děti opět plánujeme rodičovské skupiny „Zpívánky s Bóďou“, které se budou konat každý pátek v RIC na adrese nám. Republiky 2686, Pardubice. Termín zahájení je 11. 9. 2020 a poslední aktivita zpívánek bude 11. 12. 2020. Aktivita bude probíhat vždy v čase 9,30 – 11,00 hod. Pokud máte vážný zájem se účastnit, nahlaste se mi, prosím, prostřednictvím emailu – aneta.bouskova@ric.cz. Těšíme se na Vás.
Homesharing má první spárovanou rodinu.
Martinka má za sebou první návštěvu v Hostitelské rodině. První kontakty rodin probíhají v prostředí, které malý klient dobře zná a kde se cítí bezpečně. Schůzky z počátku probíhají za přítomnosti rodiče, teprve postupně začíná se svými nejbližšími navštěvovat hostitelskou rodinu a připravovat se tam na samostatný pobyt.
RIC získalo počítače do rodin
Děkujeme firmě MATRIX CZ s.r.o. za sestavení 4 ks počítačových sestav pro naše klienty sociálních služeb a samozřejmě firmě Teleperformance CZ, a.s. za věcný dar v podobě počítačových komponentů. Počítače, které jsme získali pro naše klienty již mají své majitele.

Beseda pro rodiče spolužáků dítěte s PAS

Beseda je určena rodičům spolužáků ve třídě, ve které se vzdělává dítě s poruchami autistického spektra. Rodičům je vysvětlena podstata handicapu a symptomatiky PAS. Velká část besedy je postavena na konkrétních otázkách, se kterými rodiče na besedu přicházejí. Důraz je kladen na vedení vzájemného dialogu mezi rodiči a lektorkou. Cílem besedy je informovat rodiče o tom, že třídu navštěvuje dítě s PAS, o jeho možných projevech a formě pomoci, pro co nejlepší začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy.

Besedy se neúčastní rodiče žáka s PAS, pedagogický personál se účastní besedy po domluvě s lektorem.

Maximální kapacita účastníků na besedě je 20 osob. Vyšší počet účastníků lze domluvit individuálně.

Délka besedy je 60 minut.

Cena besedy pro max. 20 účastníků zahrnuje: dohodnutí zakázky, přípravu lektora na besedu – 1 hod., besedu v délce trvání 60 minut

Cestovné dle dohody bude přičteno k ceně semináře.

Lektor: Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.

 


Časová dotace 1 hodin
Datum 1. 1. - 31. 12. 2020 (dle dohody)
Místo konání Dle dohody zadavatele
Lektor Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace není
Cena Dle dohody se zadavatelem
Volná místa 20 / 20

Přihláška do kurzu

Slouží k potvrzení rezervace