„FLÓRA OČIMA AUTISTY“
Dne 23. 11. 2018 se uskutečnila slavnostní benefice k ukončení putovní výstavy "Flóra očima autisty" jejíž autorem je Kenneth Paul Packard-Haas, klient RIC. Děkujeme všem zúčastněným!
Halloweenské áčko
Dne 31. 10. se konalo speciální Halloweenské áčko pro starší děti. Všichni přítomní měli možnost si vydlabat strašidelnou dýni, kterou si poté odnesli domů. Více fotek z této krásné akce naleznete v sekci fotogalerie.
Integrační klub "Áčko"
Rodinné Integrační Centrum pořádá pravidelně se opakující integrační klub pro děti. Áčko je rozděleno dle věku dětí na klub pro mladší a pro starší děti. Aktivizační pracovníci připravují pro děti zajímavý program, napomáhají dětem navazovat přátelské vztahy mezi vrstevníky a vedou děti ke smysluplnému trávení volného času.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi pomocí činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Rodinné Integrační Centrum z. s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní ocenění jednotlivců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb. Tohoto ocenění si moc vážíme a je to pro nás hnací motor pro naši práci.
Máme nová auta!
Dne 10.5.2018 si pracovníci Rodinného Integračního Centra převzali od vybraného dodavatele - AUTO IN s.r.o. Pardubice - 4 nové osobní automobily FORD FIESTA, které budou sloužit k poskytování terénních služeb rodinám s dětmi a osobám s poruchami autistického spektra.

Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem - Lanškroun

Kurz již proběhl. Nelze se přihlásit.

Účastníci se seznámí se specifiky komunikace u dětí s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem. Dozví se, jak se provádí individuální a skupinové nácviky zaměřené na komunikaci a sociální interakci mezi vrstevníky. Pomocí praktických ukázek, modelových situací a příkladů, které si účastníci vyzkouší, budou moci na vlastní kůži zažít metody a techniky, které jsou využívané při výchově a vzdělávání dětí s PAS. Důraz je kladen na pochopení správného využívání nácviků.

Pro koho je kurz určen:

Učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; metodici prevence; asistenti pedagoga; výchovní poradci; vychovatelé školských zařízení; učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií

Náplň kurzu:

Komunikace – verbální, neverbální, paralingvistika; funkce komunikace – jak to mají děti s AS a VFA?
Interakce – obtíže v interakci s okolím u dětí s AS a VFA
Složky sociálních dovedností – dovednost správně vnímat, chápat, sdělovat a reagovat na sociální situace
Moduly nácviků sociálních dovedností, nácvik řešení problémů interakce s druhými dětmi/osobami
Vizualizace základních pravidel a sociální klíče – čtení sociálních klíčů
Emoce – zvládání emocí, práce se sopkou emocí
Nácvik praktických sociálních dovedností
Procesuální schémata, vizualizace, struktura
Výhody provádění nácviků ve skupině
Motivace, formy odměňování, využití zájmů k motivaci
Řada zážitkových a interaktivních metod, modelových situací, kazuistik, příkladů dobré praxe.

Termín přihlášení: do 14. 9. 2018


Časová dotace 16 hodin
Datum 20. - 21. 9. 2018 (9,00 – 16,00 hod)
Místo konání prostory Rodinného Integračního Centra z.s., Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
Lektor Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace MŠMT
Cena 2.100,-- Kč (v ceně pitný režim po dobu konání kurzu, tištěné materiály)