V RIC natáčí Česká televize
Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti, která RIC dlouhodobě podporuje, proběhlo natáčení medailonku o rodině, která využívá naši službu SAS. Natáčení proběhlo jak v přirozeném prostředí rodiny, ale také u nás v RIC. Medailonek bude zveřejněn během programu nadace NROS na Velikonoční pondělí - 22. 4. 2019 - na ČT 1.
Integrační klub "Áčko"
Rodinné Integrační Centrum pořádá pravidelně se opakující integrační klub pro děti. Áčko je rozděleno dle věku dětí na klub pro mladší a pro starší děti. Aktivizační pracovníci připravují pro děti zajímavý program, napomáhají dětem navazovat přátelské vztahy mezi vrstevníky a vedou děti ke smysluplnému trávení volného času.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi pomocí činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Rodinné Integrační Centrum z. s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní ocenění jednotlivců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb. Tohoto ocenění si moc vážíme a je to pro nás hnací motor pro naši práci.

Workshop - Nácviky sociálních dovedností u dětí s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem - Lanškroun

Kurz již proběhl. Nelze se přihlásit.

Účastníci se seznámí se specifiky komunikace u dětí s Aspergerovým syndromem nebo vysokofunkčním autismem. Dozví se, jak se provádí individuální a skupinové nácviky zaměřené na komunikaci a sociální interakci mezi vrstevníky. Pomocí praktických ukázek, modelových situací a příkladů, které si účastníci vyzkouší, budou moci na vlastní kůži zažít metody a techniky, které jsou využívané při výchově a vzdělávání dětí s PAS. Důraz je kladen na pochopení správného využívání nácviků.

Pro koho je kurz určen:

Učitelé MŠ; učitelé 1. a 2. stupně ZŠ; učitelé speciálních škol; metodici prevence; asistenti pedagoga; výchovní poradci; vychovatelé školských zařízení; učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, učitelé gymnázií

Náplň kurzu:

Komunikace – verbální, neverbální, paralingvistika; funkce komunikace – jak to mají děti s AS a VFA?
Interakce – obtíže v interakci s okolím u dětí s AS a VFA
Složky sociálních dovedností – dovednost správně vnímat, chápat, sdělovat a reagovat na sociální situace
Moduly nácviků sociálních dovedností, nácvik řešení problémů interakce s druhými dětmi/osobami
Vizualizace základních pravidel a sociální klíče – čtení sociálních klíčů
Emoce – zvládání emocí, práce se sopkou emocí
Nácvik praktických sociálních dovedností
Procesuální schémata, vizualizace, struktura
Výhody provádění nácviků ve skupině
Motivace, formy odměňování, využití zájmů k motivaci
Řada zážitkových a interaktivních metod, modelových situací, kazuistik, příkladů dobré praxe.

Termín přihlášení: do 14. 9. 2018


Časová dotace 16 hodin
Datum 20. - 21. 9. 2018 (9,00 – 16,00 hod)
Místo konání prostory Rodinného Integračního Centra z.s., Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
Lektor Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace MŠMT
Cena 2.100,-- Kč (v ceně pitný režim po dobu konání kurzu, tištěné materiály)