PF 2021
K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2021 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a úspěšnou spolupráci.
Omezení integračních a aktivizačních aktivit RIC
Z důvodu prodloužení nouzového stavu jsme nuceni omezit do konce ledna 2021 skupinové integrační aktivity a aktivizační služby. Děkujeme za pochopení.
RIC získalo počítače do rodin
Děkujeme firmě MATRIX CZ s.r.o. za sestavení 4 ks počítačových sestav pro naše klienty sociálních služeb a samozřejmě firmě Teleperformance CZ, a.s. za věcný dar v podobě počítačových komponentů. Počítače, které jsme získali pro naše klienty již mají své majitele.

Workshop – Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí/ osob s dětským autismem a mentálním postižením - Pardubice

Účastníci se seznámí se specifiky komunikace u dětí/osob s dětským autismem, deficity v diagnostické triádě. Prakticky pojatý workshop je zaměřen na témata:

1) Navázání interakce (vztahu) s neverbálním dítětem/osobou s DA a MP, úprava prostředí;

2) Základní principy v komunikaci s neverbálními dětmi/osobami s PAS, podpora porozumění;

3) Využití neverbální komunikace u dětí/osob s DA a MP, smysl a používání gest, systémy alternativní augmentativní komunikace;

4) Rozvoj intenzivní hry, vhodné pomůcky; 

5) Naplnění volného času, použití videoscénářů pro nácvik hry. 

Pro koho je kurz určen:

Pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách.

Rodiče a rodinní příslušníci s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra.

Pro širokou veřejnost.

Náplň kurzu:

Diagnostická triáda (komunikace, sociální interakce, představivost – PAS provází specifické vzorce chování, nespecifické rysy výrazně ovlivňující příjem informací)
Komunikace a její deficity, navázání vztahu s neverbální osobou, preverbální dovednosti jako základ komunikace, funkčnost komunikace, zásady komunikace s neverbálním dítětem
Sociální interakce – deficity osob s DA a MP v oblasti sociální interakce, důležitost napodobování – imitace
Představivost, zájmy, hra
Řada modelových situací, příkladů, kazuistik, využití zážitkových a interaktivních metod

Termín přihlášení: 28. 1. 2021

Bližší informace o úhradě kurzu - viz Obecné informace o vzdělávacích kurzech RIC na webu RIC - záložka Vzdělávání - seznam nabízených vzdělávacích kurzů - Obecné informace o vzdělávacích kurzech RIC.


Časová dotace 16 hodin
Datum 11. - 12. 2. 2020 (Pardubice 9.30 - 16.30 h); v případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne workshop on-line.
Místo konání prostory Rodinného Integračního Centra z.s., Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice (vchod z ulice Jindřišská)
Lektor Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace MPSV
Cena 2.690,-- Kč; 1.200,-- Kč pro klienty RIC (se zaplaceným členským poplatkem 2020) (v ceně pitný režim po dobu konání kurzu, tištěné materiály). V případě on-line kurzu bude cena upravena.
Volná místa 9 / 15

Přihláška do kurzu

Slouží k potvrzení rezervace