V RIC natáčí Česká televize
Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti, která RIC dlouhodobě podporuje, proběhlo natáčení medailonku o rodině, která využívá naši službu SAS. Natáčení proběhlo jak v přirozeném prostředí rodiny, ale také u nás v RIC. Medailonek bude zveřejněn během programu nadace NROS na Velikonoční pondělí - 22. 4. 2019 - na ČT 1.
Integrační klub "Áčko"
Rodinné Integrační Centrum pořádá pravidelně se opakující integrační klub pro děti. Áčko je rozděleno dle věku dětí na klub pro mladší a pro starší děti. Aktivizační pracovníci připravují pro děti zajímavý program, napomáhají dětem navazovat přátelské vztahy mezi vrstevníky a vedou děti ke smysluplnému trávení volného času.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi pomocí činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Rodinné Integrační Centrum z. s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní ocenění jednotlivců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb. Tohoto ocenění si moc vážíme a je to pro nás hnací motor pro naši práci.

Problémové chování u osob s PAS - Lanškroun

Kurz již proběhl. Nelze se přihlásit.

Účastníci se seznámí s pojmem problémové chování. Budou schopni rozpoznat spouštěče a příčiny problémového chování. Získají ucelený pohled o terapeutickém přístupu řešícím problémové chování. Frekventanti zjistí své možnosti při řešení fyzické, verbální agrese osoby s PAS, prakticky se naučí nastavovat krizové scénáře pro konkrétní klienty. Součástí kurzu je řada příkladů, modelových situací, kazuistik.

Pro koho je kurz určen:

pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách

Náplň kurzu:

Co je problémové chování? Spouštěče problémového chování
Behaviorální terapie v praxi, prevence, terapeutické a krizové následky
Sociální klíč – rozpoznání sociálních klíčů na ukázkách
Změna problémového chování – stanovení potřeb, příčiny problémového chování, základní hierarchie lidských potřeb, frustrace z nefunkční komunikace
Analýza prostředí, činností a volného času – primární a sekundární vlivy – složitost, doba, zábava, smysl?
Diferenční zpevňování (druhy zpevňování, odměny – materiální, činnostní, sociální)
Co odměňovat? Averzivní tlumení – tresty
Terapie organizace, terapie personálu, terapie klienta
Fyzická agrese – možnosti personálu v případě fyzické agrese, používání restriktivních opatření
Kyvadlo incidentu fyzické agrese
Krizový scénář pro zvládání fyzické agrese, verbální agrese

Termín přihlášení: do 23. 11. 2018


Časová dotace 16 hodin
Datum 28. - 29. 11. 2018 (9,00 – 16,00 hod)
Místo konání prostory Rodinného Integračního Centra z.s., Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
Lektor Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace MPSV
Cena 2.100,-- Kč (v ceně pitný režim po dobu konání kurzu, tištěné materiály)