Čeká nás týden rané péče
V týdnu od 5. do 11. listopadu 2018 proběhne již jedenáctý ročník osvětové kampaně Týden rané péče®. Každoročně se do něj zapojují poskytovatelé sociální služby rané péče po celé České republice. Slogan „Na lidech záleží“ zdůrazňuje sounáležitost rodiny i nutnost mezioborové spolupráce.
Integrační klub "Áčko"
Rodinné Integrační Centrum pořádá pravidelně se opakující integrační klub pro děti. Áčko je rozděleno dle věku dětí na klub pro mladší a pro starší děti. Aktivizační pracovníci připravují pro děti zajímavý program, napomáhají dětem navazovat přátelské vztahy mezi vrstevníky a vedou děti ke smysluplnému trávení volného času.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi pomocí činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Rodinné Integrační Centrum z. s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní ocenění jednotlivců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb. Tohoto ocenění si moc vážíme a je to pro nás hnací motor pro naši práci.
Máme nová auta!
Dne 10.5.2018 si pracovníci Rodinného Integračního Centra převzali od vybraného dodavatele - AUTO IN s.r.o. Pardubice - 4 nové osobní automobily FORD FIESTA, které budou sloužit k poskytování terénních služeb rodinám s dětmi a osobám s poruchami autistického spektra.

Problémové chování u osob s PAS - Lanškroun

Účastníci se seznámí s pojmem problémové chování. Budou schopni rozpoznat spouštěče a příčiny problémového chování. Získají ucelený pohled o terapeutickém přístupu řešícím problémové chování. Frekventanti zjistí své možnosti při řešení fyzické, verbální agrese osoby s PAS, prakticky se naučí nastavovat krizové scénáře pro konkrétní klienty. Součástí kurzu je řada příkladů, modelových situací, kazuistik.

Pro koho je kurz určen:

pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách

Náplň kurzu:

Co je problémové chování? Spouštěče problémového chování
Behaviorální terapie v praxi, prevence, terapeutické a krizové následky
Sociální klíč – rozpoznání sociálních klíčů na ukázkách
Změna problémového chování – stanovení potřeb, příčiny problémového chování, základní hierarchie lidských potřeb, frustrace z nefunkční komunikace
Analýza prostředí, činností a volného času – primární a sekundární vlivy – složitost, doba, zábava, smysl?
Diferenční zpevňování (druhy zpevňování, odměny – materiální, činnostní, sociální)
Co odměňovat? Averzivní tlumení – tresty
Terapie organizace, terapie personálu, terapie klienta
Fyzická agrese – možnosti personálu v případě fyzické agrese, používání restriktivních opatření
Kyvadlo incidentu fyzické agrese
Krizový scénář pro zvládání fyzické agrese, verbální agrese

Termín přihlášení: do 23. 11. 2018


Časová dotace 16 hodin
Datum 28. - 29. 11. 2018 (9,00 – 16,00 hod)
Místo konání prostory Rodinného Integračního Centra z.s., Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
Lektor Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace MPSV
Cena 2.100,-- Kč (v ceně pitný režim po dobu konání kurzu, tištěné materiály)
Volná místa 4 / 6

Přihláška do kurzu

Slouží k potvrzení rezervace