„FLÓRA OČIMA AUTISTY“
Dne 23. 11. 2018 se uskutečnila slavnostní benefice k ukončení putovní výstavy "Flóra očima autisty" jejíž autorem je Kenneth Paul Packard-Haas, klient RIC. Děkujeme všem zúčastněným!
Halloweenské áčko
Dne 31. 10. se konalo speciální Halloweenské áčko pro starší děti. Všichni přítomní měli možnost si vydlabat strašidelnou dýni, kterou si poté odnesli domů. Více fotek z této krásné akce naleznete v sekci fotogalerie.
Integrační klub "Áčko"
Rodinné Integrační Centrum pořádá pravidelně se opakující integrační klub pro děti. Áčko je rozděleno dle věku dětí na klub pro mladší a pro starší děti. Aktivizační pracovníci připravují pro děti zajímavý program, napomáhají dětem navazovat přátelské vztahy mezi vrstevníky a vedou děti ke smysluplnému trávení volného času.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi pomocí činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Rodinné Integrační Centrum z. s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní ocenění jednotlivců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb. Tohoto ocenění si moc vážíme a je to pro nás hnací motor pro naši práci.
Máme nová auta!
Dne 10.5.2018 si pracovníci Rodinného Integračního Centra převzali od vybraného dodavatele - AUTO IN s.r.o. Pardubice - 4 nové osobní automobily FORD FIESTA, které budou sloužit k poskytování terénních služeb rodinám s dětmi a osobám s poruchami autistického spektra.

Problémové chování u osob s PAS - Lanškroun

Kurz již proběhl. Nelze se přihlásit.

Účastníci se seznámí s pojmem problémové chování. Budou schopni rozpoznat spouštěče a příčiny problémového chování. Získají ucelený pohled o terapeutickém přístupu řešícím problémové chování. Frekventanti zjistí své možnosti při řešení fyzické, verbální agrese osoby s PAS, prakticky se naučí nastavovat krizové scénáře pro konkrétní klienty. Součástí kurzu je řada příkladů, modelových situací, kazuistik.

Pro koho je kurz určen:

pro sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách

Náplň kurzu:

Co je problémové chování? Spouštěče problémového chování
Behaviorální terapie v praxi, prevence, terapeutické a krizové následky
Sociální klíč – rozpoznání sociálních klíčů na ukázkách
Změna problémového chování – stanovení potřeb, příčiny problémového chování, základní hierarchie lidských potřeb, frustrace z nefunkční komunikace
Analýza prostředí, činností a volného času – primární a sekundární vlivy – složitost, doba, zábava, smysl?
Diferenční zpevňování (druhy zpevňování, odměny – materiální, činnostní, sociální)
Co odměňovat? Averzivní tlumení – tresty
Terapie organizace, terapie personálu, terapie klienta
Fyzická agrese – možnosti personálu v případě fyzické agrese, používání restriktivních opatření
Kyvadlo incidentu fyzické agrese
Krizový scénář pro zvládání fyzické agrese, verbální agrese

Termín přihlášení: do 23. 11. 2018


Časová dotace 16 hodin
Datum 28. - 29. 11. 2018 (9,00 – 16,00 hod)
Místo konání prostory Rodinného Integračního Centra z.s., Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
Lektor Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
Akreditace MPSV
Cena 2.100,-- Kč (v ceně pitný režim po dobu konání kurzu, tištěné materiály)