Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Sviťme modře
2. duben je Celosvětovým dnem na podporu porozumění autismu. Modrým svícením či jiným modrým zapojením vyjádříte podporu osobám s autismem. "LIGHT IT UP BLUE".

ON-LINE Úvod do problematiky chování náročného na péči u osob s PAS

Kurz již proběhl. Nelze se přihlásit.

Osoba s poruchami autistického spektra často zažívá velkou míru úzkosti, emoční nepohodu, které způsobují chování, které je pro pečovatele často náročné zvládat. Důvody k těmto prožitkům mohou být různé. Velmi důležité je však těmto prožitkům porozumět a na základě toho s projevy v chování pracovat.

Účastník bude orientován v základních projevech náročného chování, jeho příčinách a možnostech, jak s náročným chováním pracovat. Dostane informace o spouštěčích náročného chování a možnostech jeho ovlivnění s využitím základů behaviorální analýzy.

Po ukončení webináře obdržíte emailem osvědčení o absolvování webináře.

Webinář je určen pro:

- sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách

- pedagogické pracovníky

- rodiče a rodinní příslušníci s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra.

- širokou veřejnost.


Časová dotace 5 hodin
Datum 20.4.2023 od 9:00 - 13:00 hod
Místo konání on-line forma ZOOM
Lektor Ing. Eva Černá, Ph.D.
Akreditace MPSV
Cena 500,- Kč veřejnost; 350,- Kč člen RIC