Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Sviťme modře
2. duben je Celosvětovým dnem na podporu porozumění autismu. Modrým svícením či jiným modrým zapojením vyjádříte podporu osobám s autismem. "LIGHT IT UP BLUE".

ON-LINE Nácviky komunikačních a sociálních dovedností u dětí a osob s vysocefunkčním autismem

Webinář se zaměřuje na vysvětlení specifik v komunikaci a sociální interakci s dětmi s PAS. Zaměříme se i na porozumění svých emocí, ale i osob s PAS a jak s nimi pracovat.  

Budeme hovořit o důležitosti rozvoje v oblasti sociálních dovedností a obtížích, se kterými se lidé s PAS potýkají.

Vysvětlíme si specifika individuálních i skupinových nácviků komunikačních a sociálních dovedností. 

Po ukončení webináře obdržíte emailem osvědčení o absolvování webináře.

Webinář je určen pro:

- sociální pracovníky, pro pracovníky v sociálních službách

- pedagogické pracovníky

- rodiče a rodinní příslušníci s dětmi/osobami s poruchami autistického spektra.

- širokou veřejnost.


Časová dotace 3 hodin
Datum 27.4.2023 od 15:00 - 18:00 hod
Místo konání on-line (platforma ZOOM)
Lektor Martin Vařejčko, DiS.
Akreditace není
Cena 300,- Kč veřejnost; 200,- Kč člen RIC
Volná místa 24 / 40

Přihláška do kurzu

Účastník

slouží k potvrzení přihlášky

Fakturační údaje

slouží k zaslání faktury

Uděluji Rodinnému Integračnímu Centru z.s., IČO 27026728, se sídlem Náměstí Republiky 2686, 532 27 Pardubice, jako správci, výslovný souhlas se zpracováním mých osobních údajů, tj. jména, příjmení, email, telefon. Souhlasím i s pořizováním, uchováváním a zveřejňováním fotografií. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na adrese info@ric.cz. Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.