NEUROFEEDBACK V RIC
Od ledna jsme začaly poskytovat novou službu Neurofeedback. Více informací naleznete v letáku Neurofeedback ve složce "Dokumenty".
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Besedy pro spolužáky dětí s PAS
Tento preventivní program působí na vytváření respektujícího třídního klimatu ve třídě se žákem s PAS. Více informací se dozvíte pod záložkou "Služby"

Vzdělávací kurzy

Níže naleznete nabídku námi pořádaných vzdělávacích kuzů.
Máte-li zájem, abychom pro Vás připravili kurz, který nyní není v nabídce, vybrat si můžete ze seznamu nabízených vzdělávacích kurzů.


Nabídka vzdělávacích kurzů s akreditací MŠMT

Základní principy a specifika vzdělávání dětí a žáků s PAS s mentálním handicapem - Pardubice
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 11 / 15
10.2.2022 (Pardubice 9.00 - 16.00 h)
akreditace: MŠMT
Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi, žáky s PAS - Lanškroun
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 15 / 15
21.2.2022 od 15:30 - 18:45 hod
akreditace: MŠMT
Rozvoj komunikačních a sociálních dovedností u dětí, žáků s PAS s mentálním handicapem - Pardubice
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 11 / 15
10.3.2022 (9.30 - 16.30 h)
akreditace: MŠMT
Úvod do problematiky PAS - Pardubice
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 13 / 15
15.3.2022 (Pardubice 9:30 - 14:30 h)
akreditace: MŠMT
Základní principy a specifika vzdělávání dětí a žáků s Aspergerovým syndromem nebo vysocefunkčním autismem - Pardubice
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 14 / 15
21.4.2022 (od 9:30 - 16:30 hod)
akreditace: MŠMT
Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi, žáky s PAS - Pardubice
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 14 / 15
19. 5. 2022 od 15:00 - 18:00 hod
akreditace: MŠMT
Rozvoj herních dovedností u dětí, žáků s poruchami autistického spektra - Pardubice
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 15 / 15
19.5.2022 (Pardubice 9:00 - 14:00 hod)
akreditace: MŠMT
Nácviky komunikačních a sociálních dovedností u dětí a žáků s Aspergerovým syndromem nebo vysocefunkčním autismem - Pardubice
Mgr. Petra Havlová, Mgr. Jaromíra Staňková, DiS.
volná místa: 14 / 15
2.6.2022 ( 9.30 – 16.30 h)
akreditace: MŠMT

Nabídka vzdělávacích kurzů s akreditací MPSV


Nabídka vzdělávacích kurzů bez akreditace