Hyperbarická komora v RIC.
Od února mohou osoby s PAS využít v naší organizaci kyslíkovou terapii v hyperbarické komoře. Více informací naleznete v letáku, v záložce O nás_Dokumenty.
Homesharing míří do celé ČR
V kampani hledáme 150 nových hostitelů, kteří chtějí rodinám pečujícím o dítě s handicapem pomoci nabrat nové síly a dětem objevit nový svět! Více informací naleznete pod záložkou "Homesharing"
Týden rané péče v RIC
Rodinné Integrační Centrum se připojuje do akce Týden rané péče®. V rámci osvěty o životě rodin vychovávajících dítě s postižením a rané péči pro tyto rodiny se snaží oslovit co nejširší veřejnost. Přijďte se podívat i k nám. Pozvánku najdete v sekci Aktuality.

Hostitel

Homesharing RIC

Kdo je hostitel homesharingu?

Hostitel je jednotlivec, pár či rodina z řad běžné veřejnosti, který si pravidelně bere dítě s poruchou autistického spektra na předem domluvený čas do své domácnosti. Tato péče je pro něj formou volnočasové aktivity, nikoli zaměstnáním.

Čím hostitel pomáhá?

Hostitel nejvíc pomáhá tím, že dává svůj čas, prostor a pozornost dítěti s poruchou autistického spektra a zároveň je schopný se na tento předem určený čas přizpůsobit jeho specifikům. Umožňuje mu tak více se začlenit do běžné společnosti, získat více sociálních a životních zkušeností. Rodičům tak zároveň věnuje odpočinek a volný čas.

Kdo se může stát hostitelem?

Hostitelem se může stát každý, kdo má chuť pomáhat, může nabídnout část svého času, energie a prostoru. Podmínkou je plnoletost, bezúhonnost, dobrý zdravotní a psychický stav, otevřenost novým věcem a kladný vztah k lidem se zdravotním postižením. Nemusí mít žádné předchozí zkušenosti, vše potřebné se dozví během procesu přípravy na hostitelství.

Chci se stát hostitelem – co pro to mám udělat?

Vyplňte níže uvedenou přihlášku, budeme vás kontaktovat.

Jak probíhá příprava hostitelů?

Absolvování přípravy hostitelů je nezbytnou podmínkou hostitelství. Zahrnuje několik víkendových skupinových setkání.

V průběhu setkání se účastníci seznámí s důležitými tématy týkajícími se poruch autistického spektra, zvláště se specifiky komunikace, naplnění volného času, zpracování smyslových vjemů i sexuality a navázání kontaktu s neverbálními dětmi.

Přibližně polovina přípravy je vedena psychoterapeutkou, která se zaměřuje na témata specifik pečujících rodin, krize, traumatu, psychohygieny a na nastavování hranic.

Příprava je nejen teoretická, ale především sebevzdělávací. Velká část je věnována zážitkovým cvičením, v rámci kterých budete mít též možnost lépe poznat své vlastní kapacity a předpoklady pro hostitelství. Příprava je pro účastníky zdarma.

Přihláška - Hostitel