Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi za pomoci činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Skupinová práce s rodinami s dětmi s PAS
„Schopnost sociální interakce dětí se odráží ve kvalitě sociálních vztahů a jejich sebepojetí. K rozvoji sociálně komunikačních dovedností a kooperace dětí s poruchami autistického spektra ve hře slouží nácviky, do kterých se zapojují i rodiče.“

Týden rané péče 2016

 

 

V týdnu od 7. 11. 2016 do 13. 11. 2016 se koná Týden rané péče 2016.

Sloganem letošního Týdne rané péče je „Nikdy není příliš brzy“

Mottem „Domov je doma“

Více informací zjistíte zde http://trp.ranapece.cz/