S novým rokem nové tváře
Týmu pracovníků Rodinného Integračního Centra se rozrostl o další dva pracovníky, kteří budou pracovat v přímé práci s rodinami s dětmi s PAS!
Rodinné Integrační Centrum z.s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní oceňování jedinců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi za pomoci činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Skupinová práce s rodinami s dětmi s PAS
„Schopnost sociální interakce dětí se odráží ve kvalitě sociálních vztahů a jejich sebepojetí. K rozvoji sociálně komunikačních dovedností a kooperace dětí s poruchami autistického spektra ve hře slouží nácviky, do kterých se zapojují i rodiče.“

Kontakty

Rodinné Integrační Centrum z.s.
IČ: 27026728
č. účtu: 35-4976500267/0100
email: info@ric.cz

 

Sídlo organizace:

Prodloužená 278
530 09  Pardubice II.

Kontaktní místo:

Bedřicha Smetany 460
563 01 Lanškroun

 

Ředitelka organizace

Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
tel.: 739 025 071
email: hana.janikova@ric.cz, info@ric.cz

 

Ekonomka/hospodářka

Mgr. Pavla Vltavská
tel.: 733 158 340
email: pavla.vltavska@ric.cz

 

Služby pro rodiče s dětmi se speciálními
potřebami (SP)

Koordinátorka služeb
Mgr. Jaroslava Švihlová
tel.: 730 598 153
email: jaroslava.svihlova@ric.cz

 

Raná péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce

 

Sociální pracovníci:

Aneta Boušková, DiS.
tel.: 731 142 087
email: aneta.bouskova@ric.cz

 

Bc. Iveta Borovcová
tel.: 734 283 138
email: iveta.borovcova@ric.cz

 

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS. 
tel.: 731 591 840
email: jaromira.stankova@ric.cz

 

Martin Vařejčko, DiS.
tel.: 734 283 139
email: martin.varejcko@ric.cz

 

Mgr. Martina Mertová
tel.: 731 591 841
email: martina.mertova@ric.cz

 

Bc. Iva Pohlová
tel.: 605 200 110
email: iva.pohlova@ric.cz

 

Bc. Martin Bezdíček, MBA
tel.: 730 574 225
email: martin.bezdicek@ric.cz

 

Pedagogický pracovník:

Kateřina Volosová, DiS.
tel.: 730 574 257
email: katerina.volosova@ric.cz

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra

 

Sociální pracovníci:

Bc. Iveta Borovcová
tel.: 734 283 138
email: iveta.borovcova@ric.cz

 

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS. 
tel.: 731 591 840
email: jaromira.stankova@ric.cz

 

Martin Vařejčko, DiS.
tel.: 734 283 139
email: martin.varejcko@ric.cz

 

Mgr. Martina Mertová
tel.: 731 591 841
email: martina.mertova@ric.cz

 

Bc. Iva Pohlová
tel.: 605 200 110
email: iva.pohlova@ric.cz

 

Bc. Martin Bezdíček, MBA
tel.: 730 574 225
email: martin.bezdicek@ric.cz

 

Pedagogický pracovník:

Kateřina Volosová, DiS.
tel.: 730 574 257
email: katerina.volosova@ric.cz

 

Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra

 

Sociální pracovníci:

Mgr. Allan Stránský
tel.: 730 598 154
email: allan.stransky@ric.cz

 

Mgr. Jaroslava Švihlová
tel.: 730 598 153
email: jaroslava.svihlova@ric.cz

 

Mgr. Jaromíra Staňková, DiS. 
tel.: 731 591 840
email: jaromira.stankova@ric.cz

 

Sídlo organizace

 

Kontaktní místo

 

Napište nám