S novým rokem nové tváře
Týmu pracovníků Rodinného Integračního Centra se rozrostl o další dva pracovníky, kteří budou pracovat v přímé práci s rodinami s dětmi s PAS!
Rodinné Integrační Centrum z.s. získalo první místo - Cenu kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.
V Senátu Parlamentu České republiky proběhlo slavnostní oceňování jedinců a institucí, kteří vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí uživatelům všech typů sociálních služeb.
Aktivity pro rodiny s dětmi
Pro rodiny s dětmi z Pardubic a blízkého okolí připravujeme řadu aktivizačních a integračních aktivit. Podporujeme a motivujeme rodiny s dětmi za pomoci činností, které je baví. Mohou tak v bezpečném prostředí mezi sebou sdílet zkušenosti, názory a způsoby řešení různých problémů.
Skupinová práce s rodinami s dětmi s PAS
„Schopnost sociální interakce dětí se odráží ve kvalitě sociálních vztahů a jejich sebepojetí. K rozvoji sociálně komunikačních dovedností a kooperace dětí s poruchami autistického spektra ve hře slouží nácviky, do kterých se zapojují i rodiče.“

Integrační aktivity pro rodiče s dětmi

Tvořivé dílny pro dospělé

Setkávání rodičů při relaxaci a tvorbě jednoduchých výrobků (např. výroba adventních a podzimních věnců, savování, ubrousková technika aj.)

 Jednorázové akce pro rodiče s dětmi

  • Besídky – Vánoční, Mikulášká
  • Výlety
  • Tvořeníčka pro rodiče s dětmi
  • Karnevaly
  • Pohádky

Služby pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami:

Doprovázení a péče o dítě pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením a specifickými potřebami

Služba krátkodobého hlídání dětí, pomoc rodičům v době, kdy se nemohou z jakéhokoli důvodu (vyřizování na úřadě, návštěva u lékaře, odpočinek od nepřetržité práce) o dítě postarat sami (individuálně).

Canisterapie aneb aktivity se psem

Konzultace za přítomnosti psů, kdy pes slouží jako zdroj podnětů, motivace, podpora psychomotorického vývoje a prostředek ke zjednodušení a urychlení integrace do společnosti. Canisterapii poskytujeme jak v našem centru, tak i ve spolupracujících organizacích Lentilka - Dětské rehabilitační centrum, MŠ speciální a ZŠ praktická A. Krause, Dětské centrum Veská, Domov pod Kuňkou, Fond ohrožených dětí – Klokánek, Domov pro seniory U Kostelíčka, Domov pro seniory Dubina.

Muzikoterapie

Léčebný postup, který využívá hudbu, hlas a rytmus k navození pozitivních změn v oblasti tělesné, duševní a emoční. Terapie pomáhá zejména při odstraňování úzkosti, strachu a neuróz a kladně působí na zdravý duševní vývoj.

Rodičovské skupiny

Pravidelná setkávání rodičů s dětmi s poruchou autistického spektra. Rodiče zde mají možnost se vzájemně setkávat, řešit svépomocně aktuální problémy a současně se účastnit odborných přednášek. Během přednášek je pro rodiče zajištěno hlídání dětí odbornými asistenty.

Zážitkový pobyt pro rodiče s dětmi se speciálními potřebami

Pobyt pro celé rodiny, kdy rodičům i dětem je připraven program pod vedením odborných asistentů. Nedílnou součástí jsou také společné akce, kde dochází k prohloubení vzájemných vztahů a stmelení kolektivu dětí a rodičů.

Klub Áčko - Pardubice

Áčko pro mladší děti (každá středa 16:00 – 17:30 hodin).

Áčko pro starší děti (1x za 14 dní v úterý 16:30 - 18:00 hodin, a to pro děti s vysokofunkčním autismem a s Aspergerovým syndromem)

Klub Áčko - Lanškroun 

Áčko pro mladší děti (každá středa 15:15 – 16:45 hodin).

Áčko pro starší děti (každá středa 17,00 - 18,30 hodin, a to pro děti s vysokofunkčním autismem a s Aspergerovým syndromem)

Integrační aktivita, která se zaměřuje na všeobecný rozvoj dětí se speciálními potřebami (PAS, DMO, MR). V klubu se děti společně s asistenty věnují rozličným činnostem, které svou náplní cíleně rozvíjí dovednosti dětí hravou formou. V klubu se střídají skupinové a individuální činnosti čímž dochází k zapojení všech dětí do aktivity.

 

Osvětové akce ke dni autismu

Jednorázové akce pro rodiče

Přednášky, besedy a semináře

 

Ceník:

Členský poplatek na rok 2018: 200,--

Muzikoterapie pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami: 60,-- Kč/hod
Canisterapie – zdarma pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami

Klub Áčko
Mladší děti: 1.500,--Kč/kalendářní čtvrtletí
Starší děti: 650,--Kč/kalendářní čtvrtletí

Doprovázení a péče o dítě
Jedno dítě:  60,- Kč/hod (samoživitelka (-tel) 40,- Kč/hod.)
Dvě děti:  80,- Kč/hod. (samoživitelka (-tel) 60,- Kč/hod.)
Tři a více dětí:  100,- Kč/hod. (samoživitelka (-tel) 80,- Kč/hod.)

Jednorázové akce, přednášky, besedy, semináře, pobyty: cena dle konkrétní akce – viz pozvánka, přihláška apod.